Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Beslut från Juridiska nämnden 13/12

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning. 

FC Helsingborgs Niklas Pålsson frias efter att tidigare ha anmälts till bestraffning.

Incidenten inträffade i SSL-matchen mellan FC Helsingborg– Växjö IBK 4/12.

JN skriver bland annat i beslutet "Anmälaren gör gällande att man i åberopad videosekvens ser hur Niklas Pålsson i samband med slutsignalen springer från avbytarbänken mot det egna målet. På vägen mot målet passerar Pålsson Växjö IBKs spelare nr 4, Johan Roos varvid kontakt mellan dessa två uppstår och Roos faller till backen. Anmälaren anser att Pålsson har agerat otillbörligt då Pålsson som ledare dels är den som tagit kontakt med Roos, dels varit den aktiva parten då han under hela tiden haft Roos under uppsikt men ändå valt att löpa in i en situation där Roos redan befinner sig.

Niklas Pålsson har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår i huvudsak följande. Han anser att anmälan är felaktig och utan grund. Han springer in på planen för att fira deras seger med målvakten. Han springer i full fart mot egen målbur och hinner inte reagera när motståndaren (Roos) trillar framför honom. I ett försök att undkomma en större kollision hinner han endast avvärja lite och läger således handen på hans axel. Pålsson känner såklart att han, vid handpåläggningen, träffar motspelaren men inser inte att det tar illa på honom. Han fortsätter sin löpning mot målburen för att fira med sitt lag. När han vänder sig om ser han att spelarna är i luven på varandra. Därefter håller han sig i bakgrunden. Pålsson vill särskilt betona följande: i) han påbörjade sin löpning innan motspelaren och den egna spelaren kolliderar, samt ii) han springer alltid in på planen efter segrar för att fira vid deras målbur. I detta fall blev det en liten kollision med spelaren som är olycklig.

Klubbchefen för FC Helsingborg, Fredrik Azelius, har i ett yttrande anfört att de anser att det är för dåliga bevis för att ens överväga att fälla i detta fall. Videoklippet visar inte hela situationen och det går inte att tyda vad som händer mellan Pålsson och Roos. Det som däremot går att förhålla sig till är att Pålsson har för vana att springa in på plan efter seger, samt att motspelaren kliver in i hans löpbana så pass sent att en kollision (handpåläggning på axeln), i princip, är oundviklig. Vidare bör det noteras att Pålsson inte haft motspelaren under uppsikt hela sin löpväg utan först sista steget inser att motspelaren faller in i hans löpväg.

JN finner sammantaget att den anmälda förseelsen inte ska föranleda någon bestraffning enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

JN beslutar att lämna anmälan utan bifall."

Läs hela beslutet

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56