Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

IntegrationIdrott - en väg till bättre integration

Svensk Innebandys integrationssatsning ”Idrott – en väg till bättre integration” har sedan starten 2016 skapat över 120 aktiviteter landet över. 

I Charlottesborg, Kristianstad, har Svensk Innebandy i gång ett stort projekt som har som mål att bli modell för att kunna applicera i andra orter i Sverige.
Uppdrag -> Starta upp innebandy i ett område med hjälp av en befintlig förening. Målet är att lyfta hela området genom att få in barnen i idrottsverksamhet.
Projektet avslutas i februari 2020.

Dessutom har många av de satsningar som startats tidigare levt vidare, utvecklas och fördjupats. I skrivande stund är ungefär 90 satsningar aktiva. Några har avslutats för att spelarna flyttats över till de ordinarie lagen. 

Svensk Innebandy har också ett samarbete med Postkodstiftelsen. Läs mer om det här.
Svenska Postkodstiftelsen har i år beviljat Svenska Innebandyförbundet ett ekonomiskt stöd till utveckling av projektet "Idrott - en bättre väg till integration".

I bidraget ingår bland annat möjligheten att kunna ge föreningar eller distrikt ett visst ekonomiskt stöd för att komma i gång, fördjupa pågående arbete och liknande. Det går att söka kontinuerligt och vi fattar beslut fortlöpande

Läs mer om hur du ansöker till ett projekt.

Vill din förening arbeta aktivt med integration? Kontakta Inez Rehn.

Startpaket

Startpaketen finns tillgängliga för de föreningar och distrikt som vill påbörja ett integrationsprojekt.

De tre startpaketen är åldersindelade i och med att de olika åldersgrupperna har olika behov.

Startpaketen ska ses som stöd och inspiration, ingen vägvisare eller pekpinne.

Vid frågor kan ni vända er till ansvariga för integration Bodil Långberg (bodil.langberg@innebandy.se). Hon sitter på mycket kunskap och bollar gärna tankar och idéer.

Välj startpaket

Hur får vi Integration?