Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Idrottsmedel - subventionerade utbildningar

Idrottsmedel

Ledare som går utbildningar har möjligheten att ansöka om subvention på deltagaravgiften. Här kan du läsa om vilka utbildningar som subventioneras.  

Regler och viktiga datum 

Ansökan stänger den 15/12-2020 eller när pengarna är slut. Inga föreningar är garanterade subvention men alla har möjligheten att söka så länge pengarna räcker. Distriktsförbund arrangerar och genomför ledarutbildningar centralt eller i förening och fakturerar sedan deltagande föreningar. Ansökan måste skickas in inom 60 dagar från och med det datum som står på fakturan. Om föreningar ansöker efter det att 60 dagar har gått eller efter den 15/12-2020 kommer ansökan ej att godkännas. Om föreningar blir utan subvention på grund av att pengarna tagit slut kommer de att informeras om vad som gäller. Ansökan görs på IdrottOnline i idrottsmedelapplikationen, vid skapande av ansökan väljs formuläret för ledarutbildning.  
 
Då ansökan öppnar först den 1 april 2020 börjar 60-daragrsregeln gälla från och den 1 april. Alla med fakturor från 1/1-2020-1/4-2020 har alltså fram till 30/5-2020.