Vad jag som ledare på guldnivå ska tänka på

Fokus på förebygga och förbättra

Övergripande fokus med innebandyfysen är att förbättra prestation och förebygga skador. 

Mer tips på träning, testning av olika fysiska förmågor finns på What it takes to win – Fysiologiska riktlinjer för innebandyspelare”.

Individens utveckling
Majoriteten av spelare har genomgått puberteten, och det kommer att vara begränsade skillnader i biologisk mognad eftersom många nått en vuxen nivå sett till fysisk utveckling.

Rörelseförståelse

Träningen av olika rörelseförmågor kommer förändras under innebandysäsongen, där det under säsong är stort fokus på innebandyspecifika rörelseförmågor.

Under off-season kan spelare med fördel träna mer grundläggande rörelseförmågor genom att göra andra aktiviteter än just innebandy.

Träningsbarhet

Innebandyfysens innehåll varierar mycket under säsong och följer en periodiserad träningsplanering. Då träningsvolymen typiskt på denna nivå är väldigt hög kan du med fördel stämma av den fysiska statusen med enklare tester, då kan du som tränare fånga upp spelare som eventuellt är i obalans träning kontra återhämtning. 

Det är viktigt med högt fokus på styrka samt träning av uthållighet för prestation och skadeförebyggande. Utför Knäkontroll+ övningar vid varje träning.

Utför Knäkontroll+ övningar vid varje träning – tryck här för att komma dit.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS