Vad jag som tränare på blå nivå ska tänka på

Använd positiv förstärkning och uppmuntra delaktighet

Hur? Fokusera på konkreta beteenden och exempel. Uppmuntra beteenden som du som ledare vill se mer av. Ta gärna hjälp av spelarna för att visa övningar, försök stämma av med spelaren först att hen känner sig trygg att visa. Uppmuntra att spelarna ger varandra positiv feedback och peppar varandra under träning och match.

Viktigt att också lyfta annat än målskytte och räddningar, rikta gärna feedbacken mot bra försvarsspel, passningar och kamratskap för att skapa sammanhang för alla spelare i laget. Prata om vilka konsekvenser olika beteenden får i olika situationer, ”Hur blir det om man gör på det här viset?”, för att uppmuntra delaktighet, spelförståelse och egen motivation till förändring.

I den här åldern kan tävlingsinstinkten och kraven på sig själv och medspelare öka för vissa individer medan andra inte upplever det som lika viktigt. Som ledare blir det då viktigt att vara lyhörd och möta de olika barnens behov för att på så sätt bibehålla glädje, utmaning och utveckling.

Viktigt att prata om hur vi ska vara mot varandra i laget och hur vi pratar med varandra både på och utanför planen, här kan du som ledare fungera som en viktig modell och förebild för dina aktiva genom dina egna beteenden och sätt att kommunicera.

Främja psykologisk trygghet – bygga lagkänsla och skapa sammanhang

Hur? Säkerställ att nya spelare introduceras och hittar någon att värma upp med. Berätta vilka som är frånvarande från dagens träning. Avsätt en liten stund i början av varje träning till information och upplägg av dagens träning och en liten stund i slutet av varje träning till uppföljning/avslutning. Variera passningskompisar för att bidra till delaktighet och att spelarna lär känna varandra bättre.

Skapa grund för långsiktigt idrottande, självbestämmande motivation och välmående

Hur? Uppmuntra och skapa möjligheter till att spelarna får välja vissa delar av träningens innehåll eller prova en ny position. På blå nivå kan spelarna skilja sig mycket åt i olika utvecklingsperspektiv, det är därför viktigt att skapa utrymme att få lyckas. Variera därför övningar så olika spelares styrkor lyfts fram, inte bara spelmässigt eller fysiskt utan även rörande samarbete, kamratskap och problemlösning.

Kom ihåg – mycket händer i livet

I den här åldern sker ofta såväl biologisk som psykologisk utveckling i väldigt olika tidsperioder för individerna vilket kan påverka såväl mående som beteenden i hög grad. Det är också vanligt att saker utanför träningarna, exempelvis händelser i skolan eller i hemmet, kan ha inverkan på spelarnas beteenden på träning.

Hur? Lyssna in vad som sägs inom laget, var uppmärksam på vilket klimat som finns samt hur sociala medier används. Uppmuntra föräldrar att kontakta er ledare om något händer utanför som kan ha påverkan. Skapa utrymme för att prata med och lyssna på spelare före och efter träning.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS