Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Division 1 herrar

Division 1 herrar

Anmälan: Anmälan till serien ska vara gjord via iBIS senast 2020-04-29. Anmälan ska göras av ordförande eller kassör.

Antal serier: Sex med tolv lag i respektive serie. 
Undantag är den norra gruppen som är låst till att endast bestå av lag från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Hälsingland samt Jämtland/Härjedalen. Dessa Norrlandslag har säsongen 2020-2021 delats in i två olika serier.

Matchtid:
3x20 minuter effektiv tid, sudden death 5 minuter effektiv tid vid oavgjort resultat efter full tid.

Domararvode: 1400 kr per domare. Restidsersättning för domare enligt domarreglemente, Hemmaförening faktureras av SIBF enligt gällande seriekrav. Inget arvode betalas ut på plats vid matchtillfället.

Seriekrav: Se separat dokument för seriekrav.

Matchtiderna: ska vara SIBF tillhanda senast 2020-06-11.

Föreningsuppgifterna: uppdateras av föreningsadministratören via iBIS senast 2020-04-29.

Anmälningsavgiften: 50 000 kr, varav 9000 kr går till en reseutjämningspott. Anmälningsavgiften ska vara betald den 5 juli 2020.

Reseutjämningbidrag: Samtliga lag i har i samband med serieavgiften betalat in 9000 kr/lag som går till en gemensam reseutjämningspott (gäller endast för grundspelet) och handläggs av SIBF. Reseutjämning sker på totala resor över 400 mil. 

Seriekrav