Allt om idrottsmedel 2023

Nu har alla föreningar möjlighet att söka ett flertal ekonomiska bidrag genom Svenska Innebandyförbundet för exempelvis utbildning och föreningsutveckling. Nedan hittar ni information om vad ni kan söka medel för samt var ni gör er ansökan.


IdrottOnline.se kan ni ansöka om idrottsmedel inom följande kategorier:

 • Ledar- & domarutbildning 2023
  Subvention av utbildningsavgifter för Svensk Innebandys ledar- och domarutbildningar. Se vilka subventioner som gäller här. 

 • Förening – Utvecklingsmedel 2023
  Välj bland sex olika paket för att utveckla er förening. Sök upp till 30 000 kronor/paket och totalt upp till 60 000 kronor. Läs vilka paket som finns här.

 • Vår Förening Vill/Grundutbildning Organisationsledare 2023
  100 % subvention av Svensk Innebandys föreningsutvecklingsverktyg Vår Förening Vill och grundutbildning för organisationsledare och förtroendevalda.

 • Återstartstöd 23/24
  Sök upp till 50 000 kronor för att återrekrytera, nyrekrytera och behålla utövare, ledare, domare med mera. Läs mer här och få inspiration till er återstart här.

 • Paraidrott Återstart 23/24
  Sök upp till 50 000 kronor för att starta eller utveckla befintlig paraverksamhet inom våra tre grenar - stående, rullstol och elinnebandy.  


Ansökan är öppen, så ta chansen och sök idrottsmedel för att göra er förening ännu bättre!
Vänligen kontakta ert distriktsförbund om ni har frågor eller funderingar rörande idrottsmedel. 

Läs mer om idrottsmedel här och se hur ni gör er ansökan här.

 

Kort om Återstartsstöd 23/24:

Återstartsstödet syftar till att rekrytera nya, återrekrytera samt behålla utövare, ledare/tränare, domare, organisationsledare och få fart på utveckling och tillväxt av våra föreningar.

Stödet avser inte att finansiera ordinarie verksamhet såvida det inte rör sig och utveckling av befintlig verksamhet.  

Följande idrottsmedel finns att söka inom Återstartsstöd: 

 • Återstartsstöd IF 23/24, läs mer här. (Förening)
 • Paraidrott Återstartsstöd 23/24, läs mer här. (Förening)

I nästa ruta kan du läsa mer om Projektstöd IF 23/24, Föreningsutveckling IF och de olika paket som föreningar kan söka. 

Mer om projektstöd IF 2023

Föreningsutveckling IF 2023

Välj mellan 6 olika paket och sök upp till 30 000 kr för att utveckla er förening:

Paket 1: Kulturen i vår idrottsförening

Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en mer välkomnande och respektfull föreningskultur.   

Paket 2: HBTQI och idrott
Stöd, ökad kunskap och kulturförändring för att välkomna och sänka trösklar för HBTQIA+-personer samt ge dem möjligheten att idrotta hela livet. 

Paket 3: Delaktighet och inflytande
Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till ökad delaktighet bland barn och ungdomar i föreningen. 

Paket 4: Inkluderande förening
Stöd, ökad kunskap, framtagande av rutiner, sänka trösklar och ett bredare verksamhetsutbud som syftar till en mer jämställd, jämlik och/eller inkluderande förening.

Paket 5: Trygg innebandy
Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en tryggare miljö för alla som deltar och engagerar sig i er förening. 

Paket 6: Utvecklande och hållbar idrottsmiljö
Stöd, ökad kunskap, ökad verksamhetskvalitet och ökad ledarkompetens som leder till en mer utvecklande och hållbar miljö för alla som deltar och engagerar sig i er förening. Fokus på långsiktigt arbete för att behålla fler barn och ungdomar längre.

 

Ledar- & domarutbildning 2023

Se vilka subventioner som gäller för säsong 22/23 och läs mer här.

Vår Förening Vill/Grundutbildning Organisationsledare 2023

100 % Subvention av koder för verktyget Vår förening Vill och Grundutbildning Organisationsledare samt upp till 5 000 kr i ersättning för eventuell lokalhyra i samband med träffar/utbildning. Ladda ner dokumentet Om Projektstöd IF 2022 för mer information om sökbara medel och läs mer om Vår Förening Vill här.

 

Ladda ner dokumentet Om Projektstöd IF 2023 för mer information eller läs mer om varje paket här nedanför. 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS