Bestämmelser för Svenska Innebandyförbundets olika utmärkelser

Svensk Innebandy uppmärksammar varje säsong några av de främsta inom innebandyn för deras insatser inom sporten. Här beskrivs hanteringen av utmärkelserna förtjänsttecken, diplom och hantering av frikort samt övriga typer av gåvor.

För samtliga utmärkelser ska hänsyn tas till det arbete och resultat som den aktuella personen lagt ner i relation till den nedlagda tiden och på vilket sätt hen varit representant för idrotten.

Utmärkelser och förtjänsttecken
Svenska Innebandyförbundets utmärkelser utgörs av:
- Hall of Fame
- Förbundsnål i guld
- Förbundsnål i silver
- Förbundsnål i brons

Ansök om förtjänsttecken/diplom
Ladda ner bestämmelser i PDF

Hall of Fame

Svensk Innebandy har sedan 2016 hyllat personer som gjort extraordinära insatser i den svenska innebandyhistorien genom att välja in dem i Innebandyns Hall of Fame.

Kategorierna som går att bli invald inom är:
- Spelare
- Ledare 
- Domare
- Övriga funktionärer

Spelare

Spelare blir uppmärksammade för sin spelskicklighet, sportslighet, starka karaktär och ledaregenskaper samt om de varit en förebild och bidragit till Svensk Innebandys utveckling – spelaren ska ha starka internationella erfarenheter. För nominering krävs det att spelaren inte varit aktiv på elitnivå de tre senaste säsongerna. 

Ledare

Ledare uppmärksammas för att vara/har varit en skicklig coach och/eller ledare som med sitt ledarskap, sportmanship och karaktär bidragit till organisationens, sin klubbs och Svensk Innebandys utveckling. Internationella erfarenheter är en styrka men krävs ej för att bli nominerad. Aktiv ledare i dag kan nomineras som kandidat.

Domare

Domarna uppmärksammas för att ha varit en skicklig funktionär som med stark karaktär, sportmanship varit en förebild inom domarskrået och bidragit till innebandyns utveckling. Domaren ska ha internationella erfarenheter. Det krävs att domaren ej har varit aktiv de tre senaste säsongerna för nominering.

Övriga funktionärer

Efter särskild behandling.

Förbundsnålar

Svensk Innebandy har sedan 2002 delat ut förtjänsttecknen till personer som verkat i och har/haft förtroendeuppdrag kopplat till Svenska Innebandyförbundet. Det vill säga Svenska Innebandyförbundets olika delar inklusive distrikt samt godkända innebandyföreningar.   
     

Förbundsnål i guld kan tilldelas person som:

- under minst 20 år tillhört Svenska Innebandyförbundets förbundsstyrelse
- under minst 30 år lagt ned ett förtjänstfullt arbete i Svenska Innebandyförbundet, ett distrikt eller innebandyförening
- som domare dömt innebandymatcher motsvarande 500 poäng
- som spelare uppnått 150 A-landskamper
- en person kan inte få guld innan silver (och brons) har delats ut  

Förbundsnål i silver kan tilldelas person som:

- under minst 20 år lagt ned ett förtjänstfullt arbete i Svenska Innebandyförbundet, ett distrikt eller innebandyförening
- som domare dömt innebandymatcher motsvarande 350 poäng
- som spelare uppnått 100 A-landskamper
- en person kan inte få silver innan brons har delats ut  

Förbundsnål i brons kan tilldelas person som:

- under minst 15 år lagt ned ett förtjänstfullt arbete i Svenska Innebandyförbundet, ett distrikt eller innebandyförening
- som domare dömt innebandymatcher motsvarande 200 poäng
- som spelare uppnått 50 A-landskamper  

För att en domare ska bli tilldelad en förbundsnål ska denne ha fått ihop ett visst antal poäng*, följande poängberäkning gäller:

- Seriematch SSL 1 poäng
- Slutspelsmatch (exklusive SM-final) 2 poäng
- SM-final 3 poäng
- Officiell landskamp (junior/senior) 2 poäng
- VM-slutspel (junior/Senior) 5 poäng (oavsett antal dömda matcher)
- VM-final (junior/senior) 5 poäng

*Till och med säsongen 2011/12 gäller en poäng per match i herrarnas och damernas högsta serie, oavsett om seriematch eller slutspelsmatch. Från och med säsongen 2012/13 gäller ovan poängsystem  

Föreningsdiplom

Diplom delas ut till föreningar för att uppmärksamma jubileumstillfällen om föreningen uppnått en ålder av 10 år, 25 år, 50 år efter ansökan. Distriktsförbunden tilldelas diplom om de fyller 30 år och 50 år efter ansökan.
Diplomen kan endast delas ut till föreningar som tillhör Svenska Innebandyförbundet. Som innebandyförening räknas, förutom rena innebandyföreningar, flersektionsföreningar med innebandysektion. Det är då innebandysektionens ålder som avses. En flersektionsförenings huvudförening kan inte tilldelas diplom.

Årliga frikort och livstidsfrikort

Livstidsfrikort delas ut till personer som tilldelats förbundsnål i guld och som verkat i Svenska Innebandyförbundets regi (exkluderat distrikt och förening) samt personer som är hedersordförande/-ledamot i Svenska Innebandyförbundets styrelse. Frikortet gäller till samtliga av Svenska Innebandyförbundets anordnade tävlingar inklusive SM-finalen och landskamper.
Årliga frikort delas ut till funktionärer inom Svensk Innebandy i enlighet med föreskrifter för detta. Dessa föreskrifter uppdateras årligen av ledningsgruppen.

Frågor och svar

Vem kan nominera?

Föreningar, distriktsförbund och Svenska Innebandyförbundets förbundsstyrelse kan nominera till utmärkelserna.

Var och när går det att nominera?

Ansökan om utmärkelser ska göras på följande formulär senast den 31 mars och kan endast göras vid ett tillfälle per år. Berört distrikt ska ha möjlighet att yttra sig över en persons utmärkelse. En utdelning kan tidigast ske i samband med förbundsmötet förutom Hall of Fame som delas ut i samband med SM-finalen.

Vem tar beslut om utmärkelserna?

Beslutande är Svenska Innebandyförbundet förbundsstyrelse. För utdelning av förbundsnål i guld krävs att förbundsstyrelsen är enhällig.
En person kan inte få silver innan brons har delats ut och guld innan silver (och brons) har delats ut.

När delas utmärkelserna ut?

Svensk Innebandys utmärkelser delas ut vid olika tillfällen här ser du när respektive pris delas ut:
- Utdelning av förbundsnål i guld ska ske vid Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte.
- Utdelning av förbundsnålar i silver och brons ansvarar ansökande person för att dela ut vid eget valt lämpligt tillfälle.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS