Nu fortsätter nästa steg i organisationsutredningen

Publicerad
Märit Förbundsmötet

Under söndagen genomfördes årets förbundsmöte inom Svensk Innebandy. Totalt deltog 18 distrikt och 11 elitföreningar (SSL).

Representanter från Svensk Innebandys distrikt och vissa elitföreningar (SSL) fanns på plats när det årliga förbundsmötet gick av stapeln i Stockholm.

Förbundsmötet är Svensk Innebandys högst beslutande organ som beslutar om verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse.

Förbundsmötet hölls på Clarion Hotell Skanstull. Ordförande på förbundsmötet var Susanne Jidesten, ordförande för Svenska Basketbollförbundet. 

Omval, nyval och avtackningar

Som ledamöter i Förbundsstyrelsen för de kommande två åren valdes Malin Andersson, Pontus Berger, Mats Romell och Carin Sjöberg, samtliga omval.

Till Licensnämnden valdes Stefan Norell som ordförande. Ordföranderollen har varit vakant sedan Lars Egenäs bortgång tidigare under verksamhetsåret.

Lars har varit väldigt engagerad och driven i sin roll med att utveckla Licensnämndens arbete. Svensk Innebandy vill tacka Lars för allt han bidragit med under sina år som aktiv. Vila i frid.

Vidare valdes Hannes Larsson in i Licensnämnden för en tid av två år. Hannes ersätter Lars-Gunnar Nilsson som avböjde omval.

Till Juridiska Nämnden omvaldes Greger Sandell och Erika Palmeby för en tid av två år.

Till Valberedningen omvaldes Boel Carlsson som ordförande och Pontus Larsson, Stina Norström samt Henrik Wetterlundh som ledamöter. Dan Back valdes in som ny ledamot. Eva Pethrus avtackades för sin tid i valberedningen.

Beslut

Förbundsmötet beslutade att gå vidare med nästa steg i den organisationsutredning som syftar till att möjliggöra likvärdiga förutsättningar över hela landet.

Förbundsstyrelsen föreslog att det under kommande verksamhetsår ska tas fram underlag för att vid förbundsmötet i juni 2025 fatta beslut om en förändrad organisation vad avser distriktsindelning, arbetssätt och Sportkontorets roll med övergång till en ny organisation med större distrikt från och med verksamhetsåret 2026/2027.

Hallands IBF, Skånes IBF, Västergötlands IBF, Värmlands IBF och Östergötlands IBF föreslog ett tilläggsyrkande som förbundsmötet ställde sig positiva till. Tilläggsyrkandet går i korthet ut på att det, förutom förbundsstyrelsens förslag, ska utredas att varje SDF finns kvar som juridiska enheter, men det tas fram nya och strukturerade former för att underlätta regionala samarbeten, mellan två eller flera SDF, inom områden kopplade till basuppdraget.

Den motion om ändrad distriktsindelning som Västsvenskas IBF och Värmlands IBF lämnat in bifölls av förbundsmötet. Förutsättningen för att detta kan genomföras är att Riksidrottsstyrelsen godkänner förändringen.

Publicerad av Ludvig Gustavsson

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS