Ett begränsat registerutdrag visar mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån. Sådana brott finns kvar i belastningsregistret i minst 10 år efter brottet.

Föreningen kan därför ställas inför situationer där en persons tidigare brottslighet, även med avseende på annat än sexualbrott, ska värderas inför en anställning eller ett förtroendeuppdrag. Detta skapar stora utmaningar eftersom uppgifter i belastningsregistret inte i sig ger något svar på om en person är lämplig för en viss anställning eller ett uppdrag.

Att en person har straffats för ett brott innebär inte att han eller hon för all framtid kan anses olämplig att utföra vissa uppgifter.

Förekomsten av anteckningar om brott är därför bara en av de omständigheter som bör vägas in och i den helhetsbedömning ska hänsyn tas till alla relevanta omständigheter där fokus bör ligga på brottsligheten i det enskilda fallet, inte på brottstypen som sådan.

Ansök om registerutdrag på Polisens hemsida

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS