Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

FörsäkringOm du är licensierad så är du försäkrad


Alla som spelar innebandy och har betalat licensavgiften är försäkrade. Det gäller också dig som löst en motionslicens. 

Gäller både vid match och träning
Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när spelaren deltar i match, organiserad träning eller prova på-verksamhet i innebandy anordnad av Svenska Innebandyförbundet, dess distrikt och förening.

Den gäller också under direkt färd till och från de aktiviteterna. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten, gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med den. 

Utomlands
Vid spel utomlands behöver ni dels söka sanktion samt via Folksam teckna en tilläggsförsäkring som heter K96 för att licensförsäkringen ska gälla fullt ut.

Giltighetstid
Alla spelare som finns registrerade i iBIS från 1/7 är försäkrade fram till 31/10 oavsett om licensen är betald eller inte. Föreningen ska under den perioden besluta om vilka som ska ha licens och då även göra inbetalningen för dem.

Om spelaren ska spela bindande match gäller samma regler som tidigare, det vill säga att licensen ska vara betald i samband med match.

Spelare utan betald licens är oförsäkrade från den 1/11.

Licenser och avgifter för säsongen 2021/22:
0-9 år (född 2012- och yngre) = 50 kr

10-12 år (född 2009-2011) = 100 kr
13-15 år (född 2006-2008) = 150 kr
16 år- (född 2005- och äldre) = 340 kr
Licens Motion (gäller den som oavsett ålder som deltar i motionsverksamhet) = 50 kr

*/ Med bindande match avses match i tävling som administreras och/eller sanktionerats av Svenska Innebandyförbundet eller distrikt.

Skadeanmälan

För skadeanmälan och frågor om försäkringar
ringer du Folksam Idrott: 0771-950 950
(vardagar 08.00–17.00)