Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Reservlag i representationsserierna

Reservlag i representationsserierna

Inför säsongen 2016/2017 har Stockholms Innebandyförbunds Tävlingskommitté beslutat att möjliggöra för föreningarna att anmäla in reservlag i representationsserierna. Detta i syfte att föreningen ska kunna behålla spelare som inte tar plats i föreningens A-lag. Utan ökad administration som uppstår i samband med bildandet av så kallade Ungdoms- föreningar.

Några viktiga detaljer kring beslutet:

- Inför säsongen 2016/2017 erbjuds samtliga satellitföreningar (föreningar med stark anknytning till en annan förening exempelvis IBF Stockholm och IBF Stockholm Ungdom) möjlighet att anmäla sig till seriespel i representationsserierna under moderföreningens namn och ändå behålla sin serietillhörighet. Lagen tillåts alltså vid detta engångstillfälle att byta föreningstillhörighet. Samtliga ansökningar om att dylika byten görs direkt till TK.

- Spelarförflyttningar neråt i seriesystemet är inte tillåtet efter den 31/1, vilket innebär att en förutsättning för att anmäla ett reservlag till seriespel är att de kan bemanna sitt lag under hela säsongen utan att vara beroende av föreningens A- lag. Protokollet som spelaren senast varit uppskriven på styr om spelaren räknas som A-lags respektive B-lagsspelare.

- Reservlaget kan inte avancera längre än till distriktets högsta serie.

- Ett reservlag kan aldrig passera eller spela i samma serie som föreningens övriga lag, undantag om lagen spelar i distriktets lägsta serie.

Dokument