VÄRDEGRUND SVENSK INNEBANDY VILL
Svensk Innebandys kärnvärden bygger vår värdegrund. Det här är kompassen som alltid visar oss i rätt riktning. Oavsett vad vi gör, vilka beslut vi fattar eller hur vi kommunicerar, så har det sin grund här.
Inkludering
INKLUDERING - Vår personlighet är varm och välkomnande. Vi behandlar alla jämlikt och med respekt. Vi låter alla vara med. Vi ser alla och gör dem delaktiga.
Samverkan
SAMVERKAN - Vi har en öppen attityd. Vi tänker och utvecklar tillsammans. Vi lyssnar på omvärlden. Vi är lyhörda. Vi delar med oss.
Nyskapande
NYSKAPANDE - Vi är passionerade och modiga. Vi brinner för vår sport, och vi vågar testa nya idéer. Vi river gamla strukturer. Vi gör inte som alla andra. Vi gör skillnad i samhället.
Läs vidare om våra mål
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS