Många av våra utbildningar subventioneras

På IdrottOnline kan föreningar söka subvention för en stor del av Svensk Innebandys utbildningar. 


Följande utbildningar subventioneras med Projektstöd IF 2023-2024:

 • Grundutbildning barn och ungdom
 • Grundutbildning junior och senior
 • Steg 1 Grön, Blå, Röd och Svart
 • Knäkontroll, lekensbetydelse, innebandyfys, träningsplanering
 • Målvakt Röd
 • Matchledare
 • Ungdomsdomare
 • Vår Förening Vill
 • Grundutbildning Organisationsledare


Regler och viktiga datum:

 • Ansökan stänger den 16/12–2023 eller när pengarna är slut.
 • Subvention betalas ut i samband med godkännande av återrapport som fylls i och skickas in efter ansökan godkänts.  
 • Distriktsförbund arrangerar och genomför utbildningar centralt eller i förening och fakturerar sedan deltagande föreningar.
 • Inga föreningar är garanterade subvention men alla har möjligheten att söka så länge pengarna räcker. 
 • Om föreningar blir utan subvention på grund av att pengarna tagit slut kommer de att informeras om vad som gäller. 
 • Ansökan görs på IdrottOnline i idrottsmedelapplikationen.


Gäller särskild vid ledar- & domarutbildningar:

 • Vid skapande av ansökan väljs Idrottsmedel via Svenska Innebandyförbundet -> Projektstöd IF -> Ledar- & domarutbildning.
 • Ansökan måste skickas in inom 60 dagar från och med det datum som står på fakturan/fakturorna och ansökan görs på hela fakturabeloppet.
Så här söker du utbildningssubvention
Så här återrapportera du din ansökan
Här kan du läsa om vilka subventioner som gäller
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS