Anmälan till samtliga Stockholms Innebandyförbunds utbildningar sker på www.stibf.se eller via föreningsklienten iBIS.

Kursavgiftens betalning sker genom faktura och skall vara Stockholms Innebandyförbund tillhanda 20 dagar efter faktureringsdatumet. 

Alla kursanmälningar som skall faktureras till förening bör göras av föreningens utbildningsansvarige eller dylikt. Eventuella fakturor som inte godtas av förening kommer faktureras direkt till deltagaren.

Ålderskrav
Deltagaren måste vara 15 år eller äldre för att delta på Stockholms Innebandyförbunds tränare & domarutbildningar. På matchledarutbildning rekommenderar förbundet att deltagaren fyllt 14 år. Är en deltagare yngre kontakta Stockholms Innebandyförbundet innan anmälan!

För att bli godkänd
Det krävs 100% närvaro på den utbildning man är anmäld till för att bli godkänd.

Förhinder och sjukdom
Vid sena avhopp, mindre än fyra (4) veckor före kursstart, debiteras hela avgiften. Vid sjukdom bekräftad med läkarintyg eller andra synnerliga skäl debiteras motsvarande 600 kr per kursdag. För Steg 1 Svart är anmälan bindande. 

Frågor om utbildningar
Har du frågor om utbildningar kontakta förbundet på tfn 08-564 889 40 eller via e-post stockholm@innebandy.se

Nya aktuella utbildningar & föreläsningar kommer att presenteras på vår hemsida www.stibf.se under säsongen.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS