MÅL Svensk Innebandy Vill
Svensk Innebandy är långt framme när det gäller mycket. Vi är ju den största inomhussporten i Sverige! Men vi vill utveckla innebandyn ännu mer så att fler spelar, tränar, dömer och, ja, allt det där du vet. Här är utmaningarna som ligger framför oss och målen vi strävar efter.

Övergripande mål för Svensk Innebandy till år 2030:


INNEBANDY ÄR EN SPORT SOM ALLA SKA KUNNA ENGAGERA SIG I

Indikatorer (startvärden 2018 inom parentes)

*Källa: Sport Navigator (Upplevelseinstitutet) som under ett års tid ställer följande frågeställningar till ett representativt urval av

Antal licensierade spelare
180 000 - (116 000)

Antal utbildade tränare
40 000 (27 675)

Antal domare
8000 (4201)

Andel kvinnor
50% (30% spelare)

Antal motionärer
60 000 (1 920)

Intressegrad för innebandy*
15% (7%)

Intressegrad landslagen*
25% (14% dam, 16% herr)

Intressegrad Svenska Superligan*
20% (12% dam, 13% herr)

Läs vidare om våra målgrupper
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS