Idrottsmedel

Idrottsmedel (tidigare Idrottslyftet) är idrottens största projektstöd, som regeringen årligen avsatt ca 500 miljoner kronor för, med syfte att hjälpa idrottsföreningar att utvecklas. 

Riktlinjerna för vilka stöd som är möjliga bestäms av Riksidrottsförbundet och revideras vartannat år. Under perioden 2023-2024 läggs fokus på:

 • Inkludering av underrepresenterade målgrupper
 •  Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

 

Inom innebandyn har dessa kategoriserats till följande områden:

 • Föreningsutveckling IF
 • Ledar- och Domarutbildningar (se subventioneringar här)
 • Vår Förening Vill/Grundutbildning för organisationsledare
 • Föreningsutveckling SDF (Satsningar initierade av Stockholms Innebandyförbund)

Samtliga projekt söks via Idrottonline av administratörsrollen ordförande, kassör eller idrottslyftsansvarig. Se manualen för ansökan i dokumentlistan nedan. 

 

Föreningsutveckling IF

Syftar till föreningsprojekt i syfte att utveckla föreningen utifrån projektstöd IF samt Svensk Innebandy Vill och kan sökas upp till 30.000 kronor inom följande paket:

 • Kulturen i vår förening (ex. Looker Room talk, värdegrundsarbete, schysst innebandy)
 • HBTQIA+ satsningar
 • Delaktighet och inflytande (Ex. Barn/ungdomsråd, barn och ungdomar på årsmötet, föreläsningar om delaktighet)
 • Inkluderande förening (ex. erbjuda nya träningsformer, NPF föreläsningar, fifty/fifty )
 • Trygg Innebandy (Ex. Schysst innebandy, värdegrund och policyarbete, Suicide Zero)
 • Utvecklande och hållbar idrottsmiljö (Ex. Utbildning och utvecklingsplan för spelare, ledare, ledarriktlinjer, jämställdhet) 

Se mer info om respektive paket i dokumentlistan nedan.

 

Vår Förening Vill och GU Organisationsledare

Svenska Innebandy har tagit fram ett föreningsutvecklingsprogram (Vår Förening Vill) som möjliggör för föreningen att sätta föreningen struktur, idé och framtid på agendan. Arbetet kan antingen göras digitalt på egen hand eller med hjälp av utbildade processledare från RF-SISU Stockholm. 

Genom Idrottsmedel kan man söka medel för:

 • Vår Förening Vill: 249 kronor/kod
 • Grundutbildning organisationsledare: 170 kronor/kod
 • Lokalhyra och fika: upp till 5000 kronor. 

 

Föreningsutveckling SDF

Föreningsutveckling SDF är projekt som Stockholms Innebandyförbund arrangerar i samverkan med föreningarna och förändras från år till år, utifrån både riktlinjerna och föreningarnas behov. 

Plan för 2023 års Idrottsmedel presenteras inom kort. 

 

Utöver idrottsmedel från Svenska Innebandyförbundet finns det möjlighet att söka stöd från RF-SISU Stockholm

 

För mer information eller projektplanering, vänligen kontakta:

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS