iBIS Förening

Varje förening behöver minst en person som har behörigheten Föreningsadministratör.

Föreningsadministratören har den högsta behörigheten i föreningen och lägger därefter upp fler användare (tränare/ledare/organisationsledare) med kopplingar till respektive lag/roll i iBIS.

Föreningsadministratören kan ändra föreningsuppgifter och uppgifter på personer i föreningen.

Man ansöker om ett användarkonto som föreningsadministratör genom att skicka e-post till stockholm@innebandy.se med personnummer, namn, e-postadress samt föreningstillhörighet.

Föreningsuppgifter att se över inför säsongen

Uppgifterna nedan är obligatoriska och ska fyllas i av samtliga föreningar som deltar i seriespel och ligger till grund för de föreningsuppgifter som publiceras på Stockholms Innebandyförbunds hemsida www.stibf.se samt på den officiella matchkallelsen.

Föreningen ansvarar för att Stockholms Innebandyförbund har korrekta uppgifter om er. Uppgifterna ska vara ifyllda på korrekt sätt senast onsdag 30 augusti.

* Föreningen är skyldig att tillgodogöra sig all information som skickas till dessa adresser, samt att sprida berörd informationen till föreningens medlemmar.

Föreningsuppgifter i iBIS

Föreningsuppgifter

Föreningens post- och e-postadress* dit all post inklusive fakturor kommer att skickas. Telefonnummer till föreningen skall uppges.

Saknas kansli ska ett telefonnummer till en kontaktperson för förening som går att nå dagtid uppges. Även plus- och/eller bankgiro är obligatoriskt.

Föreningens styrelse
Ordförande, kassör och sekreterare ska uppges med telefonnummer och e-postadress.
Utbildningsansvarig

Är den person i föreningen som ansvarar för samtliga anmälningar till förbundets utbildningar. Personen bör kunna nås dagtid.

Personen ska uppges med telefonnummer och e-postadress.

Matchledaransvarig

Är den person som ansvarar för föreningens utbildade matchledare.

Personen ska vara en länk mellan förbundet och matchledarna men också en kontaktperson mot andra föreningar om behov av att låna matchledare uppstår eller föreningar vill samarbeta kring matchledare och matchledaruppdragen.

Personen ska uppges med telefonnummer och e-postadress.

Kontaktperson per lag
Den tränare/ledare som är kontaktperson för laget. Personen ska uppges med telefonnummer och e-postadress.
Föreningens matchställ

Föreningens ordinarie matchställ ska uppges.

Tänk på att vara så tydliga som möjligt och uppge endast färgens benämning.

Till exempel om föreningen har ljusblå tröja med mörkröda ränder benämns tröjan som blå med röda ränder.


Gällande kontaktperson per lag och föreningens matchställ
så är det viktigt att ni matar in uppgifterna rätt väg för att bli synliga på hemsidan.

Ni väljer förening – lag – berört lag – tävlingar – anmälningsdatum (klicka på notblocket) och lägg in matchställ – välj sedan personer – utse den kontaktperson som ska synas på hemsidan genom att bocka i rutan kontaktperson.

Om inte personen finns måste ni lägga till ny listan.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS