Distriktslagsorganisationen är en sammansättning av förbundsanställd personal samt ideellt engagerade personer med förtroendeuppdraget att leda och utveckla distriktslagsverksamheten.


Gruppens huvudsakliga uppgift är att driva distriktslagsverksamheten som ett talang- och spelarutvecklingsprogram där utbildning har större fokus än sportsliga resultat.

Organisation

Daniel Kölborn

Distriktslagsansvarig

Alexander Vestman

Sportchef

Mathias Wegnebring

Kommunikation

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS