Påminnelse: Slutgiltig kallelse till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

Publicerad
Basportphoto Parafinal B 14

Foto: B.A.Sportphoto


Kallelse till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

 

Datum: tisdag 11 juni 2024
Tid:

18.00, fullmaktsregistrering och
lättare förträning serveras från 17.15
Plats: Scandic Hotel, Alvik
 
Mötesordförande: Kim Fors (föreslagen)Samtliga handlingar enligt nedan är nu utskickade i enlighet med förbundets stadgar.
För anmälan och dokument se här

 • Fullmakt
 • Dagordning för årsmötet
 • Valberedningens förslag till;
    – tre ledamöter för en tid av två år;
    – en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
 • Stockholms Innebandyförbunds verksamhetsberättelse 2023/24 och verksamhetsinriktning med budget för verksamhetsåret 2024/25
 • Stockholms Innebandyförbunds bokslut för säsongen 2023/24
 • Revisionsberättelse för Stockholms Innebandyförbund
 • Avgående styrelsens förslag till ny valberedning
 • Inkomna motioner eller förslag lagda av styrelsen
  - Utnyttja rätten till dubbla lag i distrikts SM (Järfälla Bele IBK)
  - Införa etiska övergångar i ungdomsserierna (Järfälla Bele IBK)
  - Förbättringar för våra innebandybarn (Mariebergs SK)

Observera att alla dokument kommer skickas digitalt.

Därmed hälsas er förening varmt välkommen till förbundets trettioåttonde årsmöte!

Alvik 4 juni 2024
Stockholms Innebandyförbund

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS