Nya allmänna råden - Det här gäller för träning

Nya allmänna råden - Det här gäller för träning

Stockholms Innebandyförbund vill trots gällande rekommendationer och riktlinjer betona allvaret i den situation Region Stockholm befinner sig i.

Smittspridningen av coronaviruset och trycket på sjukvården i Region Stockholm är för närvarande mycket hög och vi måste alla hjälpas åt att minska smittspridningen.

Stockholms Innebandyförbund ber därför varje enskild förening, ledare och spelare att ta ansvar för att minska antalet kontakter och därmed bidra till att minska smittspridningen.

Vi ber er också att noga kontrollera att er verksamhet följer upprättade riktlinjer och rekommendationer.


Pandemilagen

I pandemilagen begränsas hur många personer som kan vistas en anläggning samtidigt. Lokala skillnader kan därför förekomma, kontakta er kommun om förutsättningarna i er anläggning.

Provträning
Tänk på att träna med den grupp som normalt tränar tillsammans och undvik förflyttningar av spelare mellan lag och föreningar.

Träning för spelare födda 2002 och yngre

Träning är tillåten och FHM:s allmänna råd, SIBF:s och respektive SDF:s riktlinjer och rekommendationer ska följas.

  • Träning för spelare födda år 2002 och senare kan fortsätta som vanligt, deltagare i träningsverksamhet måste vidta extra försiktighetsåtgärder, undvika trängsel, hålla distans, byta om hemma, hålla god hygien och självklart stanna hemma om man har minsta sjukdomssymptom.

  • Föräldrar ska i allra möjligaste mån inte vistas inom idrottsanläggningen. Vuxna ska i allra möjligaste mån bara skjutsa sina egna barn och vi avråder från att åka kollektivtrafik till träning. Stockholms Innebandyförbund uppmanar föreningar, ledare, utövare och föräldrar att göra kloka val för att minska risken för smittspridning vid träning.

Träning för spelare födda 2001 och äldre
SIBF har efter dialog med RF och de andra lagbollidrotterna utarbetat rekommendationer som ett komplement till de råd och riktlinjer som redan finns i de så kallade protokollen.

Observera att råden nedan gäller träning. Spelare födda 2001 och äldre ska ej spela match.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende träning för personer födda 2001 och äldre:
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2001 och äldre ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

SIBF:s kompletterande rekommendationer gällande träning för spelare födda 2001 eller äldre
Att genomföra träning under situationen med covid-19 ställer höga krav på anpassning och att varje individ tar ett stort ansvar för att minska risken för smittspridning.

Håll avstånd
Byt om hemma
Håll genomgångar utomhus eller i stor lokal
Välj övningar som minimerar fysisk kontakt
Undvik fysisk kontakt som inte är en naturlig del av spelet

Dela inte utrustning med varandra
Tänk på vattenflaskor, västar, handdukar osv

Genomför aktiviteten utomhus
Om möjligt genomför träningen utomhus

Ersätt träningspass inomhus med utomhus i högre utsträckning
Fysträning bör ske utomhus, undvik gym

Transport
Res till träning individuellt

Undvik att resa kollektivt

Utför aktiviteten i mindre grupper
Åtta (8) personer ska vara normerande

Om fler än åtta tränar tillsammans i samma idrottshall bör respektive träningsyta vara tydligt avgränsad med vikvägg eller motsvarande
Blanda inte träningsgrupperna
Sätt samman träningsgrupper utifrån de som redan träffas socialt t.ex. i skola eller arbete
Minimera antalet ledare och andra runt gruppen

Protokoll

Här kan ni hitta Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och rekommendationer avseende tävlingsverksamheten i sin helhet.