Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Verksamhetschefen har ordet 2021

Innebandysäsongen 2019-2020 fick ett abrupt slut den 13 mars 2020. Sedan dess har det gått en lång tid så när vi äntligen fick dra igång säsongen 2021-2022 var det med en viss osäkerhet kring huruvida vi skulle kunna slutföra även denna säsong. Med den osäkerheten i ryggsäcken är det därför otroligt roligt att vi återigen fått spela klart en hel säsong och spela och träna innebandy nästan precis som vanligt.

För det nya vanliga har inneburit innebandy mitt i en pandemi. Kansliet har behövt förhålla sig till rådande restriktioner i planering och genomförande av förbundets verksamhet samtidigt som målsättningen varit att till så stor del som möjligt möjliggöra spel samt ordinarie verksamhet i övriga områden. Detta har präglat kansliets arbete och mycket tid har lagts på att få ordinarie tävlings- och utbildningsverksamhet att rulla som vanligt. Genom ett stort arbete av både föreningar och förbund är vi glada att kunna lägga säsongen 2021-2022 till böckerna och gratulera alla föreningar till en väl genomförd säsong.

Liksom förra säsongen har Coronapandemin inneburit en större närhet till innebandyn i Stockholm samt övriga idrottsrörelsen mycket tack vare de digitala informationsträffar och tillfällen för kompetensutveckling som skapats. Nytt för i år var informationsträffar för ledare på Grön och Blå Nivå vilket var ett välbesökt digitalt forum i säsongsupptakten.

I och med de täta dialoger vi under säsongen haft med de andra idrotterna, ofta ledda av RF-SISU Stockholm med den äran, har Handboll, Basket, Fotboll, Ishockey och Gymnastik kommit närmre varandra även mellan idrottsgränserna vilket känns otroligt bra inför framtiden.

Det har bland annat mynnat ut i ett större samarbete kring anläggningsfrågan för de större idrotterna i Stockholm.

Under säsongen har i stort sett hela kansliet varit inblandade i att anpassa våra olika verksamheter efter de rådande omständigheterna kopplat till Coronapandemin. Det har handlat mycket om att ställa in och planera om matcher och de följder det inneburit. Domartillsättningen har stundtals varit ansträngd men genom en härlig insats av vår domarkår har större delen av matcherna kunnat spelas med två domare.

Händelser av särskild vikt är införandet av spel 4 mot 4 med målvakt på Blå Nivå vilket vi nu rullar ut vidare i de Blå serierna samt beslutet att forma om Knatteligan till Schyssta Cupen med ett nytt upplägg säsongen 2022-2023.

Nytt för säsongen 2021-2022 är de nya klasserna i Bäst i Stan, ”Bäst i Stan Ungdom” samt tillsammans med Parasportförbundet två klasser för personer med funktionsvariation.

Det blev en otroligt härlig innebandyfest när finalerna avgjordes under inledningen av maj.

Ett extra grattis till Stockholms F16, födda -04, som vann guld i det uppskjutna distriktslags-SM som äntligen kunde genomföras på höstlovet.

I och med Coronapandemin ställde vi om till att genomföra våra utbildningar digitalt. När samhället öppnade upp kunde vi gå tillbaka till efterlängtade fysiska kurser även om vi framöver även fortsättningsvis erbjuder vissa delar av kursutbudet digitalt. Våra kursledare har på ett professionellt och uppskattat sätt deltagit till att hålla hög kvalitet på utbildningarna, fysiska och digitala. Utbildningsviljan i distriktet är fortsatt god och det är vi är extra glada för då utbildade ledare är en kvalitetssäkring för vår idrott.

Stockholms Innebandyförbunds kansli har under säsongen arbetat med att stötta föreningarna med återstart. Dels genom föreningsutveckling, dels med det stödbidrag som vårt distrikt tilldelats. Vi hoppas kunna fortsätta arbetet under kommande säsong tillsammans med distriktets föreningar.

Förbundets kansli lägger stor vikt vid att vara tillgängliga samt ge våra föreningar snabb och bra service. Samtidigt är det fortsatt viktigt att lyssna in vad föreningarna efterfrågar. Att förfina och förädla servicearbetet med tillhörande föreningsdialog är prioriterat så att förbundet kan fortsätta att vara den serviceenhet som verksamheten förväntar sig.

Jag avslutar med att från hela kansliet önska hela innebandystockholm en härlig sommar!

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-09-22, kl 15:27