Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Steg 1 Svart 12-13 november

Höstens tillfälle för Steg 1 Svart arrangeras på Bosön 12-13 november.

Steg 1 Svart för ledare på junior- & seniornivå är en tredagarsutbildning. Deltagaren förbereder sig en dag på hemmaplan med inläsning av och frågeställningar om valda delar av materialet, och deltar sedan fysiskt vid två heldagar som är förlagda på Bosön med övernattning.

Utbildningen innehåller delarna: Spelet, Matchen, Innebandyfys, Ledarskap och Idrottspsykologi.

Deltagaren får lära sig mer om psykisk ohälsa i idrotten och vilka skydds- och riskfaktorer som finns för detta. Utbildningen fokuserar även på livsbalans och återhämtning från både spelar- och tränarperspektiv. Deltagaren får en djupare förståelse för transformerande ledarskap och träning i att använda ABC-modellen för påverkan och inlärning av beteenden.

Utbildningen ger även fördjupad kunskap i spelet på svart nivå. Tränarens roll inför, under och efter match står också i fokus. Deltagaren får även fördjupa sig i återhämtningsförmåga, explosivitet, förberedelseträning, samt skador och omhändertagande av skador. Utbildningen innehåller både teori och praktik

För mer information om utbildningen, fler tillfällen och anmälan se här!

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-10-03, kl 13:59