Riktlinjer för hantering av utdrag ur belastningsregistret

Riksidrottsmötet 2019 beslutade att föreningar och Specialförbund från 1 januari 2020 ska begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller får uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Åtagandet är ett led i arbetet med att skapa en trygg idrott för alla som verkar inom idrottsrörelsen och är en åtgärd som ska bidra till att skapa ett starkt och välfungerande skydd mot sexuella kränkningar av olika slag.

Förutom Svensk Innebandys riktlinjer gällande registerutdrag som ni kan läsa i sin helhet här så har Stockholms Innebandyförbunds styrelse den 14 september 2019 beslutat  att ta in registerutdrag från samtliga med förtroendeuppdrag i förbundet. Det innebär att StiBF från och med hösten 2019 begär in begränsat registerutdrag på samtliga med uppdrag i förbundet. (Domare, styrelse, kommittér, ledare och anställda)

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2019-12-11, kl 09:16