Komprimering av spelscheman 2019

I dialog med kommunerna kommer nu arbetet med att komprimera spelschemat i hallarna att påbörjas.

Detta sker endast i de hallar där kommunen godkänt komprimeringen och i syfte att optimera nyttjandegraden av hallen, underlätta domartillsättning och även för en ökad stämning i hallarna.

Rent praktiskt kommer varje flytt av en match ske någon enstaka timme framåt eller bakåt i tiden. I samtliga fall skickas ett automatiskt mail ut från iBIS (som inte går att svara på), både till kontaktpersonerna samt föreningens mailadress.

I de fall en sådan matchändringar skapar en krock för ett enskilt lag så finns möjligheten att göra en gratis matchflytt i dialog med motståndarna och förbundet.

short_text    Publicerat av Martin Hjelmberg 2020-10-22, kl 13:31