Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Investera i idrott, är att investera i gemenskap, integration och vänner för livet!

De stora specialdistriktsförbunden fortsätter under våren dela med sig av goda exempel på hur viktig idrotten är för den enskilda individen och för samhället i stort.

Idrottens berättelse syftar till att på ett enkelt sätt informera om alla de fördelar som kommer med ett idrottande samhälle. Läs idrottens berättelse här!

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-05-12, kl 09:46