Verksamhetschefen har ordet

Verksamhetschef Hermine Dahlerus summerar säsongen 2020-2021

När Innebandysäsongen 2019-2020 fick ett abrupt slut den 13 mars 2020 var vi inte många som trodde att vi inte skulle kunna genomföra tävlingssäsongen 2020-2021. Då vi i mars meddelade att årets tävlingssäsong var avslutad hade vi hunnit med ca 20-25% av säsongens seriespel. Utöver inställda matcher har många utövare dessutom inte kunnat utöva vår sport överhuvudtaget då även träning inomhus inte varit möjlig. Vilka konsekvenser det får för framtiden kan vi idag bara gissa oss till men vi är övertygande om att kraften till en återstart finns i distriktets föreningar.


Genom säsongen har vi som distriktsförbund varit tvungna att ge en mängd tråkiga besked kopplade till de beslut som myndigheter och regering meddelat och vi vill rikta vårt stora tack till alla föreningar och föreningsrepresentanter för den förståelse vi mötts av.

Inför säsongen identifierade StIBF:s styrelse och kansli behovet av närmre samverkan mellan förening och förening men även mellan föreningar och förbund. Om Coronapandemin fört något positivt med sig så är det just känslan av en större närhet mellan förbund och förening, mycket tack vare de digitala informationsträffar och tillfällen för kompetensutveckling som skapats. I och med de täta dialoger vi under säsongen haft med de andra idrotterna, ofta ledda av RF-SISU Stockholm med den äran, har Handboll, Basket, Fotboll, Ishockey och Gymnastik kommit närmre varandra även mellan idrottsgränserna vilket känns otroligt bra inför framtiden. Det är något vi tar med oss framöver och implementerar i vår dagliga verksamhet till kommande säsonger.

På grund av Coronapandemin tog Stockholms Innebandyförbunds styrelse beslutet att införa korttidsarbete för kansliets personal från och med den 15 december. Personalen har således arbetat 60% till och med april 2021.

Under säsongen har i stort sett hela kansliet varit inblandade i att ta fram protokoll för våra olika verksamheter samt uppdatera dem i takt med att regering och myndigheter ändrat de gällande rekommendationerna avseende Covid-19 och smittspridningen av densamma. Kansliets tävlingsavdelning har dessutom från vecka till vecka planerat för uppstart av tävlingsverksamheten enligt den scenarioplanering som presenterades under hösten. Vi har också under denna period planerat för att kunna förlänga säsongens seriespel samt erbjuda ett fristående seriespel under april-maj. Målsättningen har hela tiden varit att erbjuda spel för de som vill och har möjlighet så snart gällande restriktioner hävts.

Händelser av särskild vikt i tävlingsområdet är beslutet att införa spel 4vs4 plus målvakt på Blå Nivå, ett beslut som till slut också fattades på ett nationellt plan under Tävlingskongressen. Detta arbete har involverat större delen av kansliet under verksamhetsåret och vi är mycket glada över att äntligen få implementera det på delar av Blå Nivå redan under kommande säsong.

En nyhet till säsongen 2021-2022 är vi presenterar nya klasser i Bäst i Stan Ungdom samt tillsammans med Parasportförbundet två klasser för personer med funktionsvariation. Målsättningen är att Bäst i Stan finalerna i maj 2022 skall bli en fest för hela Innebandystockholm!

I och med Coronapandemin har vi ställt om till att genomföra våra utbildningar digitalt. Våra kursledare har på ett professionellt och uppskattat sätt deltagit till att förvandla fysiska utbildningar till digitala. Utbildningsviljan har trots pandemin varit god och vi är extra glada för de kompetenshöjande insatser vi erbjudit utöver vårt ordinarie utbildningsutbud. Vi har bland annat erbjudit inspirationsföreläsningar, skapat helt nya utbildningar, samt startat samverkansforum för föreningarna såsom ”Sportchefsforum”- ett forum för alla sportchefer och personer med liknande uppgifter i en förening.

Domarkåren är en av de grupper i vår verksamhet som drabbats absolut hårdast av pandemin. Även om säsongen ställdes in har vi arbetat med kompetensutveckling och sociala digitala träffar för Stockholms domarkår. Vi ser ljust på framtiden då många planerar att fortsätta döma även kommande säsong.

De nybörjardomare som ej fick döma sin första säsong behöver vi ta extra hand om, likväl som att få igång de som haft ett långt uppehåll.

Som distriktsförbund är vi fortsatt glada att ha en resurs helt avsatt för föreningsutveckling. Vår målsättning är att under 2021-2022 fortsätta licensiera barn och ungdomsföreningar i ”Föreningslicensen”, och ”Föreningslicens 2.0”.

Förbundets kansli lägger stor vikt vid att vara tillgängliga samt ge våra föreningar snabb och bra service. Samtidigt är det fortsatt viktigt att lyssna in vad föreningarna efterfrågar. Att förfina och förädla servicearbetet med tillhörande föreningsdialog är prioriterat så att förbundet kan fortsätta att vara den serviceenhet som verksamheten förväntar sig.

Jag avslutar med att från hela kansliet önska hela innebandystockholm en härlig sommar.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-06-27, kl 19:23