Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Valberedningen informerar

Valberedningen i Skånes Innebandyförbund vill härmed informera om de personer i distriktsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid årsmötet tisdagen den 16 juni 2020 samt vilka av dessa som ställer sig till förfogande för omval.

Val till distriktsstyrelsen: 

Ordförande (för en tid av 2 år)         
Henrik Wetterlundh, Södra Sandby - står till förfogande för omval

Styrelseledamöter (för en tid av 2 år)
Dan Kromnow, Kristianstad - står ej till förfogande för omval
Pernilla Nielsen, Åstorp - står ej till förfogande för omval
Roger Stenfeldt, Bunkeflostrand - står till förfogande för omval

Övriga ledamöter i distriktsstyrelsen; Claes Lind, Skurup, Johan Sandahl, Höllviken och Marie Ålund, Saxtorp har ett år kvar på sina mandatperioder.

Nominering av ytterligare kandidater till distriktsstyrelsen:
Fram till tisdagen den 19 maj 2020 har till Skånes Innebandyförbund anslutna föreningar möjlighet att avge förslag på personer för val till samtliga ovanstående poster.

Förslagen skickas till Ola Nilsson, ordförande i valberedningen (se kontaktuppgifter nedan). Personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse och bör känna till sin nominering. Detta gäller naturligtvis inte de personer som namnges ovan.

Vi vill också understryka det viktiga i att alla grupper i Skånes Innebandyförbund ska sträva efter balans så att jämställdhet mellan kvinnor och män råder.

/ Valberedningen, Skånes Innebandyförbund

Kontaktuppgifter
Ola Nilsson     
ola.nilsson@innebandy.se
0708-38 13 00

Denna info finns att hämta i pdf-format här.

short_text    Skrivet av Henrik Paulsson 1 maj 2020