Personal

Henrik Paulsson

Verksamhetschef

Peter Dahlberg

Tävlingskonsulent

Sara Berglind

Idrottskonsulent - domare

Sarah Jaxell

Idrottskonsulent - föreningsutveckling och motion

Mikael Jeppsson

Idrottskonsulent - föreningsutveckling

Ellen Tillman

Idrottskonsulent - spelare och tränare

Domartillsättning

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS