Skånsk domarverksamhet är en av Sveriges bästa och vi får löpande fram nya domartalanger som tar sig till förbundsnivå och till yttersta eliten i Sverige vilket vi är väldigt stolta över. 

Domarkommitténs uppgifter är att ta strategiska beslut kring Skånsk domarverksamhet samt löpande uppgifter under säsongen så som, klassificering och observationer av distriktsdomare. Bedriva fadderverksamhet för nya distriktsdomare och uppsökande projekt för bibehållandet av en bra verksamhet.

Domarkommitté

Peter Kellgren

Ordförande

John Gundin

Ledamot

Martin Matti

Ledamot

Erik Hindemith

Ledamot

David Dornlöv

Ledamot

Sara Berglind

Adjungerad

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS