Sammanställning över förtroendevalda vid Skånes Innebandyförbunds årsmöten 1988–2019

2021-06-21–
Henrik Wetterlundh, ordförande
Emmy Nilsson
Johan Sandahl
Rickard Träff
Marie Ålund
Magnus Thunström, revisor Mazars SET
Ola Nilsson, valberedningen (ordförande)
Malena Björnlund, valberedningen
Mikael Jeppsson, valberedningen

2020-06-16–
Henrik Wetterlundh, ordförande
Claes Lind
Emmy Nilsson
Johan Sandahl
Roger Stenfeldt
Rickard Träff
Marie Ålund
Magnus Thunström, revisor Mazars SET
Ola Nilsson, valberedningen (ordförande)
Malena Björnlund, valberedningen
Mikael Jeppsson, valberedningen

2019-06-09–
Henrik Wetterlundh, ordförande
Dan Kromnow
Claes Lind
Pernilla Nielsen
Johan Sandahl
Roger Stenfeldt
Marie Ålund
Magnus Thunström, revisor Mazars SET
Ola Nilsson, valberedningen (ordförande)
Malena Björnlund, valberedningen
Mikael Jeppsson, valberedningen


2018-06-10–
Henrik Wetterlundh, ordförande
Lovisa Engström
Kristin Fransson
Dan Kromnow
Stefan Mårtensson
Pernilla Nielsen
Magnus Thunström, revisor Mazars SET
Malena Björnlund, valberedningen (ordförande)
Thomas Önnevik, valberedningen
Ola Nilsson, valberedningen


2017-06-11–
Henrik Wetterlundh, ordförande
Lovisa Engström
Kristin Fransson
Lars-Gunnar Jönsson
Dan Kromnow
Stefan Mårtensson
Pernilla Nielsen
Jim Forsberg, revisor Mazars SET
Malena Björnlund, valberedningen (ordförande)
Thomas Önnevik, valberedningen
Ola Nilsson, valberedningen

2016-06-12–
Henrik Wetterlundh, ordförande
Pernilla Nielsen
Kristin Fransson
Lars-Gunnar Jönsson
Dan Kromnow
Stefan Mårtensson
Nina Ohm
Jim Forsberg, revisor Mazars SET
Thomas Önnevik, valberedningen (ordförande)
Malena Jaensson, valberedningen
Anders Nilsson, valberedningen

2015-06-16–
Henrik Wetterlundh, ordförande
Pernilla Nielsen
Kristin Fransson
Lars-Gunnar Jönsson
Dan Kromnow
Stefan Mårtensson
Nina Ohm
Jim Forsberg, revisor Mazars SET
Thomas Önnevik, valberedningen (ordförande)
Nina Ohm, valberedningen
Anders Nilsson, valberedningen

2014-06-17–
Henrik Wetterlundh, ordförande
Christer Nilsson
Heidi Lindqvist
Pernilla Nielsen
Lars-Gunnar Jönsson
Dan Kromnow
Kristin Fransson
Jim Forsberg, revisor Mazars SET
Thomas Önnevik, valberedningen (ordförande)
Nina Ohm, valberedningen
Anders Nilsson, valberedningen

2013-06-18–
Jane Andersson, ordförande
Christer Nilsson
Heidi Lindqvist
Pernilla Nielsen
Lars-Gunnar Jönsson
Dan Kromnow
Henrik Wetterlundh
Håkan Hollerup, revisor
Peter Wald, valberedningen (ordförande)
Anders Nilsson, valberedningen
Nina Ohm, valberedningen

2012-06-18–
Jane Andersson, ordförande
Christer Nilsson
Heidi Lindqvist
Pernilla Nielsen
Lars-Gunnar Jönsson
Dan Kromnow
Henrik Wetterlundh
Christofer Hultén, revisor
Lessly Sommer, valberedningen (ordförande till och med 121219)
Peter Wald, valberedningen (ordförande från och med 121220)
Anders Nilsson, valberedningen

2011-06-16–
Jane Andersson, ordförande
Anders Beer
Christer Nilsson
Anders Nilsson
Peter Wald
Heidi Lindqvist
Christofer Hultén, revisor
Lessly Sommer, valberedningen (ordförande)
Pernilla Nielsen, valberedningen
Mari Nilsson, valberedningen

2010-06-16–
Jane Andersson, ordförande
Anders Beer
Christer Nilsson
Mari Nilsson
Peter Wald
Anders Nilsson
Johan Bolinder (fd Pebré), suppleant
Malena Jaensson, suppleant
Christofer Hultén, revisor
Mats Pålsson, revisorsuppleant
Stig Andersson, valberedningen (ordförande)
Heidi Lindqvist, valberedningen
Marie Marie Söderberg, valberedningen

2009-06-17–
Jane Andersson, ordförande
Anders Beer
Roger Karlsson
Christer Nilsson
Mari Nilsson
Peter Wald
Johan Pebré, suppleant
Anders Nilsson, suppleant
Christofer Hultén, revisor
Mats Pålsson, revisorsuppleant
Stig Andersson, valberedningen (ordförande)
Heidi Lindqvist, valberedningen
Malena Jaensson, valberedningen

2008-06-17–
Jane Andersson, ordförande
Anders Beer
Roger Karlsson
Christer Nilsson
Mari Nilsson
Johan Pebré
Christian Almström, suppleant
Peter Wald, suppleant
Lena Krabisch, revisor
Henrik Olsson, revisorsuppleant
Mona Schill Ingvarsson, valberedningen (ordförande)
Stig Andersson, valberedningen
Heidi Lindqvist, valberedningen

2007-06-19–
Jan Öhrskog, ordförande
Göran Kinning
Tore Bryborn
Jens Stålberg
Juliana Jönsson
Emil Persson, suppleant
Christian Almström, suppleant
Lena Krabisch, revisor
Henrik Olsson, revisorsuppleant
Mona Schill Ingvarsson, valberedningen (ordförande)
Peter Hansson, valberedningen
Tommy Björck, valberedningen

2006-06-19–
Jan Öhrskog, ordförande
Thomas Önnevik
Sölve Dahlgren
Tore Bryborn
Göran Kinning
Emil Persson, suppleant
Mattias Linell, suppleant
Lena Krabisch, revisor
Henrik Olsson, revisorsuppleant
Mona Schill Ingvarsson, valberedningen (ordförande)
Peter Hansson, valberedningen
Tommy Björck, valberedningen

2005-06-15–
Jan Öhrskog, ordförande
Thomas Önnevik
Sölve Dahlgren
Tore Bryborn
Göran Kinning
Emil Persson, suppleant
Mattias Linell, suppleant
Lena Krabisch, revisor
Henrik Olsson, revisorsuppleant
Martin Petersson, valberedningen (ordförande)
Peter Hansson, valberedningen
Mona Schill Ingvarsson, valberedningen

2004-06-19—
Jan Öhrskog, ordförande
Thomas Önnevik
Sölve Dahlgren
Emil Persson
Fredrik Fors
Tore Bryborn, suppleant
Mattias Linell, suppleant
Lena Krabisch, revisor
Henrik Olsson, revisorsuppleant
Martin Petersson, valberedningen (ordförande)
Peter Hansson, valberedningen
Mona Schill Ingvarsson, valberedningen

2003-06-17—
Jan Öhrskog, ordförande
Thomas Önnevik
Jessica Eliasson
Sölve Dahlgren
Lena Krabisch, revisor
Christer Hansson, revisorsuppleant
Michael Kvist, valberedningen (ordförande)
Lise-Lott Persson, valberedningen
Mona Schill Ingvarsson, valberedningen

2002-06-10—
Jan Öhrskog, ordförande
Thomas Önnevik
Lars Rudbert
Jessica Eliasson
Åsa Johansson
Johanna Ingvaldsson
Tobias Karlsson
Lena Krabisch, revisor
Christer Hansson, revisorsuppleant
Michael Kvist, valberedningen (ordförande)
Lise-Lott Persson, valberedningen
Anna Magnusson, valberedningen

2001-06-13—
Jan Öhrskog, ordförande
Björn Olsson
Åsa Simonsson
Kjell-Arne Nilsson
Thomas Önnevik
Lise-Lott Persson
Lars Rudbert
Lena Krabisch, revisor
Christer Hansson, revisorsuppleant
Rolf Johansson, valberedningen (ordförande)
Henrik Wetterlundh, valberedningen
Anna Magnusson, valberedningen

2000-06-15—
Jan Öhrskog, ordförande
Björn Olsson
Åsa Simonsson
Kjell-Arne Nilsson
Angelika Persson
Thomas Önnevik
Annika Ledtje
Lena Krabisch, revisor
Bengt Persson, revisorsuppleant
Henrik Wetterlundh, valberedningen
Lise-Lott Persson, valberedningen

1999-06-17—
Jan Öhrskog, ordförande
Björn Olsson
Åsa Simonsson
Kjell-Arne Nilsson
Angelika Persson
Kristina Malmberg
Anders Wembe
Lena Krabisch, revisor
Bengt Persson, revisorsuppleant
Henrik Wetterlundh, valberedningen (ordförande)
Johnny Björnsson, valberedningen

1998-06-16—
Arne Andreasson, ordförande
Åsa Wullt
Greger Sandell
Henrik Wetterlundh
Eva-Lotta Gustafsson
Peter Dahlberg
Åsa Alvarsson
Lena Krabisch, revisor
Bengt Persson, revisorsuppleant
Johnny Björnsson, valberedningen (ordförande)
Per Bengtsson, valberedningen 
Marie Karlsson, valberedningen 

1997-06-13—
Arne Andreasson, ordförande
Henrik Olofsson
Åsa Wullt
Greger Sandell
Henrik Wetterlundh
Eva-Lotta Gustafsson
Hans Hammargren
Kristel Andersson, suppleant
Peter Dahlberg, suppleant
Lena Andersson, revisor
Bengt Persson, revisorsuppleant
Stig Andersson, valberedningen (ordförande)
Per Bengtsson, valberedningen 
Marie Karlsson, valberedningen 

1996-06-13—
Arne Andreasson, ordförande
Henrik Olofsson
Erika Ritheim
Peter Nilsson
Per Bengtsson
Åsa Wullt
Fredrik Tuvesson
Greger Sandell, suppleant
Martin Jeppsson, suppleant
Lena Andersson, revisor
Bengt Persson, revisorsuppleant
Stig Andersson, valberedningen (ordförande)

1995-06-04—
Jörgen Jönsson, ordförande
Henrik Olofsson
Leif Sjögren
Erika Ritheim
Peter Nilsson
Arne Andreasson
Henrik Wetterlundh
Per Bengtsson, suppleant
Jörgen Lindell, suppleant
Niklas Ringman, revisor
Sölve Dahlgren, revisorsuppleant
Krister Åkesson, valberedningen (ordförande)
Tina Andersson, valberedningen 
Nils-Håkan Larsson, valberedningen 

1994-06-04—
Jörgen Jönsson, ordförande
Henrik Olofsson
Leif Sjögren
Marian Svab
Thomas Strömblad
Erika Ritheim
Peter Nilsson
Per Bengtsson, suppleant
Krister Åkesson, suppleant
Niklas Ringman, revisor
Tore Larsson, revisorsuppleant
Leif Karlsson, valberedningen (ordförande)
Tina Andersson, valberedningen 
Erik Larsson, valberedningen 

1993-06-12—
Lars-Olle Viktorsson, ordförande
Jörgen Jönsson
Henrik Olofsson
Leif Sjögren
Marian Svab
Thomas Strömblad
Johan Vos
Stefan Tuvesson, suppleant
Jan-Olof Nilsson, suppleant
Lars Persson, revisorsuppleant
Leif Sjögren, valberedningen (ordförande)
Leif Karlsson, valberedningen 
Johan Vos, valberedningen 

1992–
Lars-Olle Viktorsson, ordförande
Jörgen Jönsson
Henrik Olofsson
Leif Sjögren
Christer Juliusson
Håkan Andersson
Kurt Hultqvist
Peder Alberoth, suppleant
Peter Larsson, suppleant
Leif Sjögren, valberedningen (ordförande)
Leif Karlsson, valberedningen 
Johan Vos, valberedningen 

1991-08-10–
Lars-Olle Viktorsson, ordförande
Jörgen Jönsson
Henrik Olofsson
Leif Sjögren
Christer Juliusson
Lena Trulsson
Jörgen Lindell
Håkan Andersson, suppleant
Anders Helgesson, suppleant
Kjell Karlsson, revisor
Cary Nohage, valberedningen
Clas-Göran Larsen, valberedningen 
Håkan Johansson, valberedningen (suppleant)

1990-08-11–
Lars-Olle Viktorsson, ordförande
Jörgen Jönsson
Henrik Olofsson
Leif Sjögren
Christer Juliusson
Anders Helgesson
Anders Ekroth
Jörgen Lindell, suppleant
Håkan Nilsson, suppleant
Bengt Skogsgårdh, revisorsuppleant
Leif Sjögren, valberedningen
Cary Nohage, valberedningen
Clas-Göran Larsen, valberedningen 

1989-08-12–
Leif Karlsson, ordförande
Henrik Olofsson
Leif Sjögren
Christer Juliusson
Anders Helgesson
Lars-Olle Viktorsson
Bengt Skogsgårdh
Jan Ekelund, suppleant
Håkan Andersson, suppleant
Johan Lindell, revisor
Leif Sjögren, valberedningen
Cary Nohage, valberedningen
Clas-Göran Larsen, valberedningen 

1988-
Leif Karlsson, ordförande
Henrik Olofsson
Bengt Skogsgårdh
Håkan Frick
Johan Gustavsson
Tommy Stråhle
Johan Lindell, revisor
Joakim Hallberg, revisor
Tomas Eriksson, revisorsuppleant
Martin Andersson, revisorsuppleant
Leif Sjögren, valberedningen
Cary Nohage, valberedningen
Clas-Göran Larsen, valberedningen

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS