Motionsinnebandyn växer och i merparten av skånska innebandyföreningar finns det uppstartade motionsgrupper. I dagsläget spelar över 500 spelare med en motionslicens i Skåne och många fler deltar i någon typ av träning för motionärer.

Vill du också börja spela innebandy, sök i listan över våra föreningar och kontakta föreningen på din ort. Finns det ingen passande grupp i sökresultatet - kontakta förening på din ort och tala om att du är intresserad. 

Motionskoncept för innebandy
Svensk innebandy har tagit fram ett antal träningskoncept för att bredda idrotten, sänka trösklar och välkomna fler till sporten på egna villkor. Föreningen kan starta upp olika träningsformer och det finns sökbara medel för att underlätta uppstart.

Här kan du få inspiration och läsa mer om Floorball Fitness, Innebandy Flex och Innebandy+.

Motionslicens
Motionslicensen är till för alla de som spelar innebandy på motionsnivå i förening. En licens kostar 70 kr och inkluderar en spelarförsäkring som gäller såväl på träning som vid matcher. Läs mer om licens och försäkring här

FAQ - Motionsinnebandy

Vilka vinster finns med att erbjuda motionsverksamhet i vår förening?

Genom att erbjuda motionsverksamhet kan föreningen nå ut till fler. Fler aktiva blir till fler medlemmar. Idrottsrörelsens mål är att erbjuda idrott för alla i hela livet. Motionsinnebandy vänder sig till alla åldrar och erfarenheter som inte vill spela eller inte platsar i föreningens traditionella tränings- och tävlingsverksamheten.

Genom att erbjuda innebandy som motionsform finns det ett sätt att träna innebandy för de som inte vill tävla, eller för de som vill testa på innebandy på ett flexibelt sätt utan att behöva vara bunden till ett lag eller krav på närvaro varje träningspass.

Att spela i motionslag ger en möjlighet för de som fortfarande vill satsa och tävla men på en annan nivå. Kanske en del prestationskrav och viktigt att spelare dyker upp på träningarna, men man är främst där för att ha kul! Motionslagen kan även vara med i motionsserier och möta andra föreningars motionslag.

Tillsammans kan vi ta ett samhällsansvar för folkhälsan och öppna upp idrotten och erbjuda möjligheter för fler att må bra och ha kul med innebandy.

Vad kan vi göra för att erbjuda motionsverksamhet?

Se över vilka behov som finns i er förening. Har det efterfrågats träning från en viss någon typ av målgrupp som ni idag inte bedriver? Se vilka luckor ni har i ert träningsutbud. Om ni t ex märker att unga hoppar av vid en viss ålder, för att de inte längre vill tävla - kanske ni då kan erbjuda en annan träningsform för att få dem att stanna kvar.

Med motionsinnebandy kan ni sänka kraven, sänka trösklarna men fortsatt erbjuda innebandy som träningsform.

Vilka typer att motionsinnebandy finns?
Det finns flera sätt att bedriva träning på. Här är några exempel:

- Öppna träningsgrupper där alla kan få vara med eller uppdelat i åldersgrupper - ungdomar, vuxna, seniorer. Mixade grupper eller för flickor/damer respektive pojkar/herrar

- Träningstider för olika erfarenheter och åldrar utan krav på närvaro

- Motionskoncept som Floorball Fitness, Innebandy Flex eller Innebandy+ (Innebandy för äldre)

- Träning för motionslag

- Delta i motionsserier

Vet ni inte hur ni ska börja och vem ni ska vända er till? Starta med ett Prova-på-pass en gång i månaden och se vilka som dyker upp.


Fantasin sätter gränserna. Var lyhörda för vad som efterfrågas. Hör efter med vårdnadshavare om de skulle vilja vara med.

Behöver vi kalla det motionsinnebandy?

Nej, kalla det för vad ni vill! Sätt ett namn på er verksamhet som lockar den målgrupp ni vill nå ut till. Innehållet kan vara öppen innebandyträning eller någon av våra motionskoncept. Kanske ni har en egen idé som ni vill förverkliga?

Hur kan vi få ekonomiskt stöd för att starta igång ny verksamhet?

Det finns medel att söka för att starta upp nya träningsgrupper, inkludera fler i idrotten och därmed utveckla sin förening. Besök sidan för Föreningsutveckling och Idrottsmedel för att tar reda på mer om vilka sökvägar som finns för just er.

Hur kan vi få deltagare till våra träningspass?

Bestäm dag och tid för ett första prova-på-pass, och informera och bjud in föreningens medlemmar. Det kan vara ett fritt tillfälle att bara testa på innebandy eller använd något av de träningskoncept som gör innebandy enkelt och roligt.

Sätt upp information och inbjudan synligt i träningshallen och informera ledare och tränare för att de ska kunna sprida ordet.

Se till att det finns klubbor att låna. Behöver ni köpa in material så finns det idrottsmedel att söka.

Erbjud träningspass kontinuerligt under en period för att sedan utvärdera hur ni ska fortsätta motionsverksamheten. Kanske ni märker att det är en viss målgrupp som ni lättare når ut till och kan satsa mer på. 

Ska det kosta något för de som deltar i motionsverksamhet?
Ni avgör själva om det ska kosta något för motionsträning, men det är en tänkbar intäktskälla. Medlemsavgiften förutsätts för att vara medlem i föreningen och därmed stötta dess verksamhet. Som medlem följer dessutom vissa rättigheter och du kan även få en försäkring kopplad till ditt medlemskap.

Träningsavgift eller terminsavgift kan vara ett sätt att täcka kostnader i samband med att träning bedrivs så som hallhyra och andra kostnader kopplade till träningstillfället eller den verksamhet som föreningen bedriver.

För att spela i motionslag och delta i motionsserier krävs att spelaren har en motionslicens. Licensen kostar 70 kr. Läs mer här.

Kontakta oss för mer info om motionsinnebandy

Sarah Jaxell

Idrottskonsulent - bredd/motion

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS