För att du som domare ska kunna ta bra beslut så måste du vara bra placerad. En grundförutsättning för detta är att ha en bra kondition för att kunna ta sig dit spelet är och därigenom ha möjlighet att ta snabba och korrekta beslut. Bra kondition är också en förutsättning för att orka döma flera matcher på samma dag eller döma en match efter en arbetsdag.

Om en domare inför en säsong ej klarat sina tester kan domarparet bli nerklassificerat alternativt ej bli tilldelat matcher motsvarande sin klassificering. 

Domare som går Fortbildningskurs

Domare som går Fortbildningskursen kommer att springa Yoyo-test eller Cooperstest under kursen. 

Domare som går DD2 och Licenskurs

Samtliga domare ska genomföra ett Coopers test/Yoyo-test oberoende av ambitionsnivå. Avbryts testet i förväg eller om personen stannar är testet ej godkänt. 

3:1+ och 3:2 

Domare med denna klassificering bör sträva efter en konditionsnivå som lägst motsvarande god i Coopers referensvärde. 

2:1-3:1 

Domare med denna klassificering bör sträva efter ett konditionsvärde som lägst motsvarande tillfredsställande i Coopers referensvärde. För att bli aktuell för en högre klassificering bör domaren uppvisa en konditionsnivå motsvarande tillfredsställande/god i Coopers referensvärden alternativt visa en stor förbättring från föregående år. Domare som strävar mot att bli klassificerade 3:2 bör klara 2500 meter på 12 minuter. 

1 (DD 1)

Inget fystest

Krav för att döma H2/D1

Lägsta krav för att döma H2/D1 är nivå 14:8 på Yoyo-test eller 2500 meter på 12 min på Coopers test. Se inbjudan till kurs vilket test som är aktuellt när i samband med din utbildning.  

Fystest​

Yoyo intermittent recovery test: 
Testet görs genom att springa intervaller på 20 meter + 20 meter med vändning. Deltagarna startar sin intervall på signal och får en signal efter halva tiden och en ny när deltagaren ska vara tillbaka på start. Där följer 10 sekunders vila innan nästa intervall.

Coopers test 12 minuter: 
Testet görs på löparbana, löp (eller gå, om det behövs) så långt du kommer på 12 minuter. Därefter läses sträckan av. Avbryts testet i förväg eller om personen stannar är testet ej godkänt.

Referensvärden

Konditionsnivå enligt Coopers test 12 minuter

Ålder Kön God Tillfredsställande
17-20 Män 2700 - 3000 m 2500 - 2700 m
17-20 Kvinnor 2100 - 2300 m 1800 - 2100 m
20-29 Män 2400 - 2800 m 2200 - 2400 m
20-29 Kvinnor 2200 - 2700 m 1800 - 2200 m
30-39  Män 2300 - 2700 m 1900 - 2100 m
30-39  Kvinnor 2000 - 2500 m 1700 - 2000 m
40-49 Män 2100 - 2500 m 1700 - 2100 m
40-49  Kvinnor 1900 - 2300 m 1500 - 1900 m
50 + Män 2000 - 2400 m 1600 - 2000 m
50 + Kvinnor 1700 - 2200 m 1400 - 1700 m


Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS