För att du som domare ska kunna ta bra beslut så måste du vara bra placerad. En grundförutsättning för detta är att ha en bra kondition för att kunna ta sig dit spelet är och därigenom ha möjlighet att ta snabba och korrekta beslut. Bra kondition är också en förutsättning för att orka döma flera matcher på samma dag eller döma en match efter en arbetsdag.

Om en domare inför en säsong ej klarat sina tester kan domarparet bli nerklassificerat alternativt ej bli tilldelat matcher motsvarande sin klassificering. 

Domare som går Fortbildningskurs

Domare som går Fortbildningskursen kommer att springa Yoyo-test eller Cooperstest under kursen. Lägsta krav på Yoyo-test är nivå 14:8 och på Cooperstest 2500 meter på 12 min. 

Domare som går DD2 och Licenskurs

Samtliga domare ska genomföra ett Coopers test/Yoyo-test oberoende av ambitionsnivå. Avbryts testet i förväg eller om personen stannar är testet ej godkänt. 

3:1+ och 3:2 

Domare med denna klassificering bör sträva efter en konditionsnivå som lägst motsvarande god i Coopers referensvärde. 

2:1-3:1 

Domare med denna klassificering bör sträva efter ett konditionsvärde som lägst motsvarande tillfredsställande i Coopers referensvärde. För att bli aktuell för en högre klassificering bör domaren uppvisa en konditionsnivå motsvarande tillfredsställande/god i Coopers referensvärden alternativt visa en stor förbättring från föregående år. Domare som strävar mot att bli klassificerade 3:2 bör klara 2500 meter på 12 minuter. 

1 (DD 1)

Inget fystest

Krav för att döma H2/D1

Lägsta krav för att döma H2/D1 är nivå 14:8 på Yoyo-test eller 2500 meter på 12 min på Coopers test. På kursen Fortbildning erbjuds att genomföra Yo-yo-test, men domare kan i efterhand istället välja att genomföra Coopers test. Tillfällen att i efterhand genomföra Coopers test/Yoyo-test kommer att arrangeras av Skånes IBF.   


Fystest​

Yoyo intermittent recovery test: 
Testet görs genom att springa intervaller på 20 meter + 20 meter med vändning. Deltagarna startar sin intervall på signal och får en signal efter halva tiden och en ny när deltagaren ska vara tillbaka på start. Där följer 10 sekunders vila innan nästa intervall.

Coopers test 12 minuter: 
Testet görs på löparbana, löp (eller gå, om det behövs) så långt du kommer på 12 minuter. Därefter läses sträckan av. Avbryts testet i förväg eller om personen stannar är testet ej godkänt.

Referensvärden

Konditionsnivå enligt Coopers test 12 minuter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS