Välkommen till Skånes Innebandyförbunds Spelarutveckling (SpU)

Syftet med Skånes Innebandyförbunds SpU är att utbilda och utveckla våra spelare på röd nivå 12-16 år. SpU är öppen för ALLA licensierade spelare i skånska föreningar och upplägget/innehållet är framtaget i enlighet med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU).

Ett analysarbete genomfördes på vår SpU inför säsongen 19/20 för att genom denna kunna utveckla och göra SpU ännu bättre. Den största förändringen är innehållet på samlingarna där träningsinnehållet utgår ifrån Svensk Innebandys spelmodell. Det finns en röd tråd genom både inom åldersklasserna och mellan åldersklasserna.

I vår äldsta SpU-klass (födda 2008) så övergår SpU till uttagning till Skånelaget för Flickor och Pojkar 16. Skånelagen kommer att representera Skåne vid Distrikts-SM (DSM) som spelas efter årsskiftet.  Läs mer hur uttagningsprocessen går till under fliken ”Skånelaget”.  

Inför säsongen 24/25 kommer vi att uppdatera träningsinnehållet och upplägget med antal samlingar. Vi kommer också att lägga till SpU för 12:åringar. 

Säsongen 24/25 arrangerar vi SpU för följande grupper:

12 år (födda 2012) *Ny klass 
13 år (födda 2011)
14 år (födda 2010)
15 år (födda 2009)
16 år (födda 2008)

OBS: Inga åldersdispenser medges.  Frågor om spelarutveckling?

Vanliga frågor om Spelarutvecklingen

Vem kan anmäla sig till spelarutvecklingen?

Alla spelare i rätt ålder och som tillhör en skånsk innebandyförening kan anmäla sig till spelarutvecklingen. Spelarutvecklingen har stängda åldersklasser så du kan enbart anmäla dig till din åldersklass. Under respektive underkategori på hemsidan (12, 13, 14, 15 och 16år) finns information om vilket födelseår som gäller.

När genomförs spelarutvecklingen?

Samlingarna i spelarutvecklingen genomförs mestadels i april, maj, augusti, september, oktober och februari.

För att se mer exakt information kring när samlingarna i respektive åldersgrupp genomförs går du in under respektive underkategori på hemsidan (12, 13, 14, 15 och 16 år).

Vad kostar det att anmäla sig till spelarutvecklingen?

Anmälningsavgiften varierar mellan åldrarna, anledningen till detta är att det är olika antal samlingar i de olika åldersgrupperna.
12 år - 500 kr 
13 år - 700kr
14 år - 800kr
15 år - 900 kr 
16 år - 1000kr (för de som blir uttagna till Skånelaget tillkommer en kostnad på 1350kr som täcker delar av våra kostnader under SDF-SM)

Vad är skillnaden på spelarutvecklingen och Skånelagen?

Skånsk spelarutveckling har vi för åldrarna 12-16år. I åldersgrupperna 13, 14 och 15 år är det samlingar med olika träningsinnehåll och teori. I dessa åldrar får alla anmälda spelare delta på samtliga samlingar, det genomförs inte någon uttagning.

I åldersgruppen 16 år är alla spelare som anmäler sig garanterade totalt tre samlingar under säsongen. Efter dessa tre samlingar tar en  uttagningsprocess till Skånelaget vid. Det slutgiltiga Skånelaget kommer sen att representerar Skåne under Distrikts-SM

Vad är syftet med skånsk spelarutveckling?

Syftet med Skånes Innebandyförbunds Spelarutveckling är att utbilda och utveckla våra spelare på röd nivå 13-16 år. Spelarutvecklingen är öppen för alla licensierade spelare i skånska föreningar och upplägget/innehållet är framtaget i enlighet med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell.

Förutom innebandyträningar får spelarna även kunskap inom områdena hälsa/kost, fysträning, den mentala hälsan och kring domarskapet. Vi vill skapa en gemenskap inom skånsk innebandy där spelare från olika föreningar får träffas och spela innebandy tillsammans. Spelarna får även höra nya röster från ledare de inte har till vardags i sina klubblag. 

Vi vill betona och understryka att spelarutvecklingen är en kompletterande utbildning till den som redan sker ute i föreningarna genom träningar och seriespel. Vår ambition är att ha spelarutvecklingsträffar med hög kvalitet där deltagarna får med sig såväl nya innebandyintryck som nya vänner. Alla som gillar att spela innebandy är välkommen på vår spelarutveckling!

Svensk innebandys spelmodell

Med vår Spelarutveckling vill vi ta ansvar för utvecklingen av skånsk innebandy och aktivt vara med och utveckla individerna på röd nivå. Detta gör vi genom att vara mer än en sport och med detta menar vi att spelarna som är med ska få ut något mer än bara kvalitativa innebandyträningar. Vid varje samling kommer vi förutom innebandyträningar genomföra föreläsningar och diskussioner kring ämnen som exempelvis fysträning, den mentala hälsan och kost.

Vi vill betona och understryka att spelarutvecklingen är en kompletterande utbildning till den som redan sker ute i föreningarna genom träningar och seriespel. Vår ambition är att ha spelarutvecklingsträffar med hög kvalitet där deltagarna får med sig såväl nya innebandyintryck som nya vänner. Alla som gillar att spela innebandy är välkommen på vår spelarutveckling!

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS