Välkomna på årets viktigaste möte för skånsk innebandy!

Skånes Innebandyförbunds årsmöte (distriktsmötet) är skånsk innebandys högsta beslutande organ där innebandyföreningarna i distriktet samlas för att ta beslut om bland annat verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse.

Årsmötet 2024 genomfördes tisdag 18 juni på Stiftsgården Åkersberg i Höör. 

Kontakta Valberedningen

Anmälda föreningar 

Förening Representant (fetstil = utövar rösträtt med inskickad fullmakt)
Bjärreds IBK Rickard Högberg
Bjärreds IBK Magnus Persson
Bromölla IBK Joakim Assarsson
Eslövs IBF Hans Hansson
Eslövs IBF Hans Isacsson
FBC Engelholm Marcus Hedlund
FC Helsingborg Inger Olofsson
Frosta IBF Kristin Gustafsson
Frosta IBF Robert Persson
Frosta IBF Nicklas Gustafsson
Hofterups IBF Thomas Gillerfors
Hofterups IBF Ina Jarnekrantz
Höllvikens IBF Joakim Adgård
IBK Genarp Kid Hammarstrand
IBK Landskrona Fredrik Zellén
IBK Landskrona Magnus Ohlsson
IBK Lund Daniel Linderståhl
IBK Lund Elit Anders Nåfält
IBK Osby Maria Björkheim
IBK Osby Annika Svensson
IBS Svedala Niklas Lundberg
IBS Svedala Victoria Skoog
Kävlinge IBK Niklas Jeppsson
Lomma FBC Henrik Kjellgren
IK Stanstad Charlotte Andlar
Malmhaug IBF Katti Virc
Malmhaug IBF Magnus Bengtsson
Malmö FBC Anders Mattsson
Munka-Ljungby IBK Ida Starnert
Palmstaden IK Marcus Ahlbin
Palmstaden IK Joon Berggren
Palmstaden IK Patric Malterius
Röke IBK Paul Jönsson
Skurups IBK Johan Bolinder
VV-84 SK Bjuv Carolina Borg
VV-84 SK Bjuv Philip Svensson
Willands IBK Carina Olsson
Willands IBK Mathias Orning
Åkarps IBK Linda Bäckström
Åstorp/Kvidinge IBS Berit Camper
Åstorp/Kvidinge IBS Anders Nilsson

Viktiga datum inför årsmötet tisdag 18 juni 2024
(i enlighet med Skånes IBF:s stadgar)

Senast tisdag 23/4 (åtta veckor innan)

  • ska valberedningen tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid SkIBF:s distriktsmötes slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.

Senast tisdag 7/5 (sex veckor innan)

  • ska förslag på ev. ärenden (motioner) från föreningarna vara distriktsstyrelsen tillhanda.
  • ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

Senast tisdag 21/5 (fyra veckor innan)

  • ska röstberättigad förening senast ge förslag på personer till valen i styrelsen.

  • ska kallelse, förslag till föredragningslista samt fullmakt tillställas föreningarna.

Senast tisdag 4/6 (två veckor innan)

  • ska valberedningen presentera sitt förslag till nya styrelseledamöter samt de namnen på de kandidater som i övrigt förslagits till valberedningen.

  • ska verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner finnas tillgängliga för föreningarna.

Utgående mandatperioder per årsmötet 18 juni 2024

Ordförande                         
Johan Sandahl

Styrelseledamöter             
Björn Gyllensjö, Emmy Nilsson, Timmy Renud

Valberedningen               
Anders Nilsson, Anders Nåfält, Andreas Skog

Revisionsbolag                     
Mazars

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS