Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Ledamöter sökes till Tävlingskommittén!

Vi söker nytt friskt blod till vår Tävlingskommitté.

Tävlingskommittén i Skånes IBF ansvarar för frågor som rör distriktets verksamhet inom ramen för Svensk Innebandys tävlingsverksamhet. Bland uppgifterna finns till exempel att besluta i tävlingsfrågor kring serieindelningar, dispenser, WO-matcher, protester etc. TK har ett stort ansvar i utvecklingen av skånsk tävlingsverksamhet och tar bland annat fram lokala bestämmelser för våra tävlingar. 

Gruppen består av idag Rickard Träff som ordförande samt Kevin Prahl och Simon Löf som ledamöter. 

Vi söker efter minst 2 personer som är intresserade av tävlingsfrågor. Ni får gärna vara engagerade i skånsk innebandy och specifikt i innebandy för barn och ungdomar (grön, blå och röd nivå). Det är bra om ni har ett helhetsperspektiv där skånsk innebandy är i fokus.

TK har normalt cirka 10 möten per säsong, såväl digitala via Teams som fysiska möten. Under säsongen 20/21 har mötena av förklarliga skäl uteslutande hållits digitalt. 

Tävlingskommittén vill gärna vara representativ för hela den skånska innebandyn. Det vill säga vi vill att gruppen ska bestå av kvinnor och män samt representeras av hela Skåne från norr till söder. 

Kompetensmässigt så behöver ni inte vara expert på tävlingsregler eller regelverk. Det vi vill ha från er är en vilja att vara aktiv i gruppen med tankar och idéer, att ni brinner för att skånsk innebandy ska bli Sveriges bästa och sist men inte minst en sund och avslappnad inställning.  

Känner ni att ni skulle passa in för ett engagemang i TK, kontakta då ordförande Rickard Träff på richard.traff@innebandy.se.

short_text    Publicerat av Peter Dahlberg 2021-08-02, kl 16:37