Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Vad gäller för ledarlicens?

Ledarlicens GUD

Region Gävleborg-Uppland-Dalarna

H2/D1

Från och med säsongen 21/22 kommer detta vara ett krav för samtliga ledare innehar ledarlicens, vilket betyder att samtliga ledare som står i båset har genomgått en GU för senior/Junior.

H3-H4-H5—D2 Gästrikland/Uppland/Dalarna

Från och med säsongen 21/22 kommer detta vara ett krav för samtliga ledare innehar ledarlicens, vilket betyder att samtliga ledare som står i båset har genomgått en GU för senior/Junior.

HJ/DJ

Från och med säsongen 21/22 kommer detta vara ett krav för samtliga ledare innehar ledarlicens, vilket betyder att samtliga ledare som står i båset har genomgått en GU för senior/Junior.

P16/F16

Från och med säsongen 21/22 kommer detta vara ett krav för samtliga ledare innehar ledarlicens, vilket betyder att samtliga ledare som står i båset har genomgått en GU för barn/ungdom. När ledare skall gå utbildning på nytt för att göra sig behörig för P16/F16 så rekommenderar vi då att gå GU junior/senior för förberedelse även inför säsongen därpå.  

Barn/Ungdomsnivå (grön, blå, och röd nivå): Samtliga ledare skall inneha en giltig ledarlicens. En giltig ledarlicens får genom att ha gått:

- Grundutbildning
- Fördjupning Steg 1 på angiven nivå.

Ledare som genomfört utbildningar under perioden 2012 – 2019-06-30 på grön, blå eller röd nivå har efter 2021-06-30 ej giltig ledarlicens längre. Ledarlicensen behöver därför förnyas säsongen 2021/22.

Har man gått Grundutbildning och/eller Steg 1 fördjupning mellan 2018-07-01 - 2021-06-30 så förnyas ledarlicensen förutsatt att man går Steg Fördjupning 1.

Ledarlicensen förnyas i tre (3) säsonger från och med utbildningsdatumet från Steg Fördjupning 1 på angiven nivå.