HJ, DJ och P16 och F16 serierna spelas i GUD-format och administreras av alla SDF tillsammans. För ytterligare kontakt och information där vänder ni er i första hand till dalarna@innebandy.se

Våra spelformer på ungdomsnivån. 

Grön (6-9 år) - Rörelseglädje

Glädje och rörelse i fokus! Här är utveckling av grundläggande motoriska färdigheter och att bidra till god självkänsla viktigare än strävan att vinna.

Blå (9-12 år) - Lära sig träna
Glädje och individuell utveckling i fokus! Vi vill utveckla spelarnas grundläggande atletiska och tekniska färdigheter, bygga en god självkänsla och självförtroende.

Röd (12-16 år) - Träna för att träna
Fokus på att bygga atleten och innebandyspecifika färdigheter. Vi skapar förståelse för lagets betydelse, och filosofin "så många som möjligt så länge som möjligt" går före strävan att vinna.

Seriedirektiven finns att tillgå i modulen nedan.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS