Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Testprofil

Fyra tester har genomförts och ligger till grunden för vår Spelarutbildningsplan, BEEP, 10-20 meter sprint, Spänst-test och Harres-test.

Utifrån SIU-Modellen så är en av byggstenarna Atleten. Oftast i förekommande sammanhang kan atleteiskatester kopplas till den byggstenenen.

Tillsammans har vi ett "Gästrike-hjul" där samtliga målbilder för respektive ålder finns anvigna. Testhjulet finns att hämta hem här.

Vi uppmanar er starkt att genomföra dessa tester på hemmaplan runt om i distriktet för individernas bästa. Vi hoppas också att spelarna skall fortsätta vilja utveckla sina förmågor och komma tillbaka med ännu bättre resultat.

Instruktioner:

Beep-test:
Beep-test är ett konditionstest som går ut på att man springer fram och tillbaka mellan två punkter som är 20 meter från varandra. Under testet spelas ett band eller en CD med pipljud i vissa intervaller. Vid varje pip ska testpersonen ha nått till nästa punkt. Under testets gång minskas tiden mellan pipen successivt, man måste alltså springa snabbare och snabbare ju längre man kommer i testet.
Intervallerna är uppdelade i ett antal nivåer med samma tid mellan pipen. Det finns flera olika test som har olika antal nivåer. Ett vanligt test har 21 nivåer. Varje nivå tar ungefär lika lång tid (60-66 sekunder), alltså ökar antalet vändor per nivå ju högre upp man kommer. Har man klarat hela testet har man sprungit 4 920 meter på 22 minuter.
Mer finns att läsa om här.

10 M/20 Meter:
10- 20 metern körs två gånger, två koner med 10 meter emellan. Helst på friidrottsbana, sätt koner på mittlinjen (10 m) och slutlinje (20 m). Tid tas på två lopp och vilan mellan dessa lopp ska vara 3 minuter aktiv vila (dvs inte sitta eller ligga).Se till att jogga ned eller cykla ner efter detta test. Totalt springer man som testare 4 gånger, 2x10 och 2x20 med statisk start. Dvs inte en flygande start.

Spänst-test:

Spänst-test genomförs genom att hoppa så högt det bara går och man mäter tiden man är i luften.


Harrestest:
Harres test kombinerar flera koordinativa egenskaper med snabbhet, explosivitet samt rörlighet. Testet innehåller accelerationer, kullerbytta, riktningsförändringar samt snabba nedhukningar genomfört i ett visst mönster. 

Så här utförs Harres test:
Det går åt en mjuk matta, en kon, tre häckar samt en tejpad startlinje på en meter, vars mittpunkt ska ligga precis framför konen. Häckarnas höjd ska anpassas till respektive testpersons grenhöjd (dvs så att häckens höjd, när testpersonen står med varsitt ben på vardera sidan om häcken, når till grenen.) Stödbenen på häckarna ska vara vända inåt i banan. Testpersonen ska inte nudda häckarna, varken vid hopp eller krypning. Välts eller rubbas häckarna är testet ej godkänt. Tänk på att flytta undan mattan efter kullerbyttan så att man inte halkar på den vid rundning av konen eller vid målgång.
1. Starta bakom en linje och gör en kullerbytta på mattan.

2. Spring fram och sväng sedan 90 grader runt konen.
3. Hoppa över häck 1 och kryp tillbaka under den.
4. Runda konen och sväng sedan 90 grader till vänster.
5. Hoppa över häck 2 och kryp tillbaka under den.
6. Runda konen och sväng 90 grader till vänster.
7. Hoppa över häck 3 och kryp tillbaka under den.
8. Runda konen och sväng 90 grader till vänster.
9. Spring in över mållinjen (dvs samma som startlinjen). 


Övrigt:
Övriga tester som kan vara fördeltaktiga att göra är:

Yoyo-test

För mer information och inspiration, titta gärna på Olympiska Kommitténs fysprofil här

Ljudfiler för tester: