Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Meddelande från valberedningen inför Gävleborgs Innebandyförbunds årsmöte

Med fyra veckor kvar till årsmötet lämnar valberedningen här med sitt förslag till styrelsesammansättning för nästkommande verksamhetsår.

Gävleborgs Innebandyförbund har också understrykit det viktiga i att alla grupper i SDF-styrelsen ska sträva efter balans så att jämställdhet mellan kvinnor och män råder. Parametrar som valberedningen har tagit i hänsyn i sitt arbete samt även parametrar så som mötesnärvaro och tiden som krävs för att följa distriktsstyrelsens representationspolicy.

I samråd med Gävleborgs IBFs distriktsstyrelse rekommenderar också valberedningen att distriktsstyrelsens förslag om att minska antalet styrelseplatser till ett antal om 6-8 platser istället för 6-10 platser blir underlag för beslut per omgående för årsmötet om årsmötet inte beslutar att nyttja alla platser som nuvarande stadgeformulering ger möjlighet till. Valberedningen vill ge årsmötet chansen att fylla alla platser men har harmoniserat med distriktsstyrelsen ingångsvärden från samgåendet till Gävleborgs IBF att styrelsesammansättningen bör bestå av antal platser om 6-8 över tid. Beslutar inte årsmötet att fylla samtliga platser enligt nuvarande formulering stödjer valberedningen distriktsstyrelsen förslag att stänga övriga platser.

Valberedningens förslag finns att tillgå här.

Kallelsen till årsmötet finns att tillgå här.

Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och berättelse och årsredovisning, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt SDF-styrelsens förslag och inkomna motioner till SDF-mötet vilka ska vara åtföljda av styrelsens yttrande, presenteras senast två (2) veckor före mötet för röstberättigade föreningar.

short_text    Publicerat av Jakob Westerlund 2022-05-31, kl 22:59