Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Lugnt årsmöte förkunnade året som gått - det första för Gävleborgs IBF

Under tisdagskvällen gick Gävleborgs IBFs första årsmöte av stapeln och det blev ett lugnt sådant. Det första årsmötet som förkunnade den första säsongen för det nyblande Gävleborgs IBF efter sammanslagningen från Gästriklands- och Hälsinglands IBF.

Martina Kynägs valdes att leda mötet som sedan valde helt enligt valberedningens förslag efter att verksamhetshandlingar från föregående år och förslagen för kommande år hade godkänts.

Michael Parment fick fortsatt förnyat förtroende på posten som ordförande samt att ledamöterna Anders Murman, Mats Edholm och Håkan Ekdalh valdes på nytt för en mandat period på två år. Vi fick också se ett nyval i form av Sarah Winges. Peter Nordqvist, Johnny Sundberg, Helena Laulainen och Hans Löfstrand har sedan ett år kvar på sin mandatperiod.

Sammansättningen som valdes för valberedningen blev ordförande Bosse Westerlund (omval) samt ledamöterna Anna Håkansson (omval) och Magnus Undén (nyval).

Stort tack till Martina Kyngäs som förtjänstfullt höll i klubban för mötet.

short_text    Publicerat av Jakob Westerlund 2022-06-28, kl 22:32