Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Plattformen och målgrupper

Plattformen och målgrupper

För att arbeta med dessa byggstenar behövs det konkretiseras vilken målgrupp som skall arbete med vad på vilken nivå i föreningen. Initialt är principen att organisationsledningen, oftast styrelsen men kan också vara kommittéer och kansli arbetar med organisationen och ekonomin.

Aktivitetsledarna arbetar i sin tur med verksamheten runt spelare och ledare på planen. Dvs Träningsförhållanden, miljö och kultur. För att ge respektive målgrupp rätt förutsättning att arbeta avser alltid arbetet att börja hos organisationsledarna. Detta för att senare ha en grund att stå på för att kunna utveckla våra aktivitetsledare.

Arbetsprocessens målgrupper är:

  • Organisationsledarna
  • Aktivitetsledarna

Svensk Innebandys kompetens utveckling utgår i från två perspektiv i Svenssonmodellen. Spelarutveckling och föreningsutveckling.

Svensk Innebandy definierar föreningsutveckling utifrån plattformen. Plattformen som är grundstenen för föreningsutveckling som består av fem arbetsområden.

  • Organisation
  • Ekonomi
  • Träningsförhållanden
  • Miljö
  • Kultur