Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Saknar du arvode?

Saknar du arvode från förening?

1. Om föreningen inte betalat efter tre arbets/bankdagar, skicka då ett skriftligt mejl till föreningen (kontaktuppgifter finns på aktuell match i iBIS) och fråga om något har blivit fel eller liknande.

2. Om föreningen fortfarande inte har betalat inom ytterligare tre dagar, vidarebefordra dialogen till gavleborg@innebandy.se och påtala detta.

3. Förbundet tar sedan omgående kontakt med berörd förening och återkopplar om föreningen eller förbundet tillsvidare betalar ut arvodet.

Saknar du arvode från förbundsuppdrag?

Då skall du mejla gavleborg@innebandy.se

Notera att du skall ha fått en lönespecifikation för att du skall veta att ditt arvode är påväg att utbetalas. 

Saknar du en lönespecifikation ber vi dig ansluta dig till digital myndighetspost.

Ditt arvode kan också saknas för att du inte anmält lönekonto hos Swedbank, se manual i modulen hur du skall gå tillväga.

Skulle ditt saknade arvode fortfarande inte bestå av någon anledning ovan så får ni skicka ett e-mail till denna adress: gavleborg@innebandy.se 

Har du anmält konto?