Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Digital domarersättning

Digital ersättning gör det enkelt för domare att begära och få kontroll på ersättningarna för arvode och resor direkt i iBIS utan att fylla i några papper. 
Föreningen och förbunden får 100% kontroll på utbetalningarna av domararvoden och det skapas underlag till Skatteverket. 
Digital ersättning fungerar endast för de domare som är tilldelade uppdraget samt har ett domarnummer och inloggning till iBIS Domare.
 
Förbundet
Aktivera digital ersättning
Förbundet måste aktivera Digital ersättning på Tävlingen (eller kategorin) under fliken Domare i Egenskaperna.
 
1. Aktivera genom att klicka i ”Domarersättning kan sökas av domare”. Det innebär att Domaren begär sin ersättning via Domarklienten och Föreningen, via sin klient, godkänner och skriver ut underlag för utbetalning. Föreningen och domaren kan även skriva ut underlag till Skatteverket.
 
2. ”Förbund sköter domarersättningen” innebär att Förbundet godkänner och skriver ut underlag för utbetalningen istället för Föreningen.
 
3. ”Domarersättningen ska godkännas av föreningen” innebär att Föreningen måste godkänna domarens ersättning innan Förbundet skriver ut underlaget för utbetalning.
Lägg in milersättning Klicka på iBIS-logotypen och fliken Egenskaper.  
 
Föreningen
 
Under fliken Domare – Domarersättning ser du de ersättningar som ska betalas och under de två andra flikarna hittar du de utbetalda och möjlighet att söka. 
 
Justera eller ändra i ersättningen
I de fall du anser att ersättningen är fel klickar du på Datumet/tiden längst till vänster och domarens underlag öppnas.
 
1. Ändra de ersättningar som du anser vara fel och skriv din kommentar i fältet.  2. Klicka på Justera. 3. Domaren får därefter en e-post och hens begäran ligger på listan över begärda ersättningar.  4. Ersättningen försvinner från din aktuella lista för utbetalningar men visas där igen när domaren accepterar justeringen och du kan fortsätta utbetalningen.
 
Godkänn och betala…
 
1. Kryssmarkera de ersättningar som är rätt och klicka på Betala…
 
1. Klicka på Markera som betald. 2. Klicka på ”Skriv ut specifikationen” för underlaget till bokföringen. a. Välj Skrivaregenskap med utskriftspapperet som liggande.
 
Rapport till Skatteverket
Varje år ska föreningen rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket. Via den rapport som skapas direkt i iBIS får du alla uppgifter och arbetet blir mycket enklare och säkrare.
 
1. Välj fliken Utbetalda
2. Ändra datumintervallet 
3. Sök
4. Klicka på Sammanställning/underlag Skatteverket 5. Sammanställningen öppnas i Excel  6. Kontrolluppgifterna sammanställs längst till vänster.
 
Domaren
Äntligen finns hjälpen i iBIS som gör det lättare för domare och förening att få kontroll ersättningar till domare. 
 
Aktivera digital ersättning
Det är varje SDF som bestämmer i vilken omfattning digital ersättning ska användas. Varje domare måste dock:  ha ett domarkonto och domarnummer för att kunna nyttja Digital ersättning.   ha ett bankkontonummer angivet på sin domarsida för att kunna begära ersättning. 
 
Lägg till Bankkontonummer
1. Klicka på Arkiv – uppgifter på domarens profilsida och lägg in uppgifterna. 

 
Översikt uppdrag
Alla uppdrag går att begära listas under fliken Uppdrag – Ersättning.
Från den här sidan ser du status på ersättningarna och du kvitterar uppdrag när du fått betalt.
 
 
Begär ersättning
 
1. Klicka på Begär ersättning för det uppdrag du söker på. 2. Arvode och kronor per mil i ersättning är redan ifyllda. 3. Fyll i antal körda mil. 4. Fyll i restidsersättningen. 5. Ev övrigt samt kommentar. 6. Klicka på Skicka.
Ersättningen skickas till föreningen eller förbundet om de gör utbetalningen på uppdrag av Föreningen. 
Följa statusen på uppdraget via startsidan.
När uppdraget har statusen Betald jämför du det mot bankkontot och markerar uppdraget som Kvitterat.
 
Justera eller ändra i ersättningen
I de fall föreningen/förbundet anser att ersättningen är fel visas uppdraget på din lista över uppdrag med statusen ”Justerad”. 
 
1. Klicka på Justerad eller datum/tid. 2. De nya värdena är ifyllda av föreningen/förbundet och du kan läsa kommentaren.
 
Anser du att föreningen/förbundet har rätt
1. Klickar på Godkänn-knappen.
Tycker du att det är fel
1. Fyll i ditt värde och skriv kommentaren. 2. Klicka på uppdatera. 3. En ny begäran skickas.
 
Kvittera betalningen
När föreningen eller Förbundet gjort betalningen ändras statusen på uppdraget till Betald.

 
1. Välj datumintervall 2. Markera Visa endast betalda för kortare lista. 3. Jämfört mot bankkontot och markera de uppdrag som du fått betalt. 4. Klicka på knappen Kvittera
 
Skriv ut Underlag till Skatteverket
Varje år ska kontrolluppgifter rapporteras till Skatteverket och via iBIS får du en sammanställning direkt.
 
 
1. Välj rätt datumintervall 2. Välj endast betalda eller Kvitterade (om du har kvitterat uppdragen för egen del) 3. Klicka på Sammanställning/underlag Skatteverket.
 
 
 
Föreningen
Äntligen finns hjälpen i iBIS som gör det lättare för din förening att få kontroll ersättningar till domare. Det sparar tid och säkerställer att kontrolluppgifterna till Skatteverket.
De uppdrag som föreningen ska betala eller godkänna för utbetalning av Förbundet listas under fliken Förening – Domarersättningar.
 
Godkänn och betala
Godkänn ersättning innan Förbundet gör utbetalningen
 
1. Marka Att godkänna
2. Kryssmarkera uppdraget
3. Klicka på Godkänn-knappen.
 
Godkänn och gör utbetalning
 
1. Marka Att betala
2. Kryssmarkera uppdraget
3. Klicka på Betala-knappen.

 
 
3. Klicka på Markera som betald. 4. Klicka på ”Skriv ut specifikationen” för underlaget till bokföringen. a. Välj Skrivaregenskap med utskriftspapperet som liggande.
Använd underlaget när du gör utbetalningen via er bank.
Underlaget används även till bokföringen.
 
Justera eller ändra i ersättningen
I de fall föreningen anser att ersättningen är fel klickar du på Datumet/tiden längst till vänster och domarens underlag öppnas.
 
1. Ändra de ersättningar som du anser vara fel och skriv din kommentar i fältet.  2. Klicka på Justera. 3. Domaren får därefter en e-post och hens begäran ligger på listan över begärda ersättningar. 
4. Ersättningen försvinner från din aktuella lista för utbetalningar men visas där igen när domaren accepterar justeringen och du kan fortsätta utbetalningen.
Domaren accepterar justeringen
1. Klickar på Godkänn-knappen.
Domaren tycker det är fel
1. Fyll i ditt värde och skriv kommentaren. 2. Klicka på uppdatera. 3. En ny begäran skickas.
Om domaren anser att er justering inte är rätt fortsätter begäran att flyttas mellan er och domaren. 
TIPS: Ring upp domaren och prata med hen. Det underlättar utbetaln