Med anledning av flertalet påpekanden gällande resultatredovisning i tävlingsklasser där resultat och tabell inte ska föras har vi valt att gå ut med ett förtydligande om vad Idrotten Vill och Innebandyn Vill, likaså vad Svenska Innebandyförbundets Tävlingsgrupp har som grundsyn i frågan.


Riktlinjer: Innebandy för barn (Barn 7-11 år)

  • Skapar ett livslångt intresse för idrott och innebandy.

  • Ger alla som vill möjlighet att delta.

  • Bedrivs med glädje och lek som huvudingredienser.

  • Ger lika förutsättningar för både tjejer och killar.

  • Bedrivs i närområdet och Knatteligan spelas på liten plan tre mot tre.

  • Strävar efter att ge barnen möjlighet att prova på Knatteligan (så långt det är möjligt med tanke på geografisk placering).

  • Ska inte innehålla tabeller, poängberäkning eller skytteligor under 12 års ålder. Sammandrag och seriespel kan arrangeras som ett alternativ för 10- och 11-åringar, men utan tabeller och poängberäkning.

  • Slussar successivt över barn till spel på stor plan.

  • Utvärdering


Riktlinjen för Barnidrott (7-11 år) är alltså att så liten fokus som möjligt ska läggas på tabeller, poängberäkning och skytteligor. I frågan om det enskillda matchresultatet är inställningen densamma.

Alltså ska matchresultat inte heller redovisas i så kallade sammanställningar på hemsidor eller dylikt.

Vi har genom åren även fått frågor om resultatredovisning under pågående match. Det vill säga, ska lagen använda resultattavlan under pågående match?

Det grundläggande resonemanget i denna fråga är att tävlingsmomentet ’match’ är något som även gäller för barnidrotten, och således är det tillåtet att föra matchresultatet på resultattavlan.

Trots detta finns det lägen där föreningar/lag valt att genomföra matcher utan resultattavla och framförallt valt att bortse från resultattavlan när resultatet i en enskild match inte längre har något större värde för båda lagen.

Ett exempel på detta är när ett lag redan leder matchen med ett stort antal mål och utgången av matchen är given. I dessa lägen är det absolut tillåtet och klokt att utöva viss ”smartness” och helt undvika att redovisa kommande mål i den enskilda matchen.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS