Så här ser höstens ansökan och antagning till NIU och RIG ut

Publicerad
RIG Laguppställning Temp

Till hösten öppnar äntligen ansökningarna till nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och riksidrottsgymnasium (RIG) upp igen. Intresserad eller vill veta mer? Här får du koll på hur processen och antagningen går till – steg för steg.

Till hösten öppnar äntligen ansökningarna till NIU och RIG upp igen.

NIU och RIG vänder sig till de ungdomar som vill kombinera elitförberedande tränings- och tävlingsverksamhet med gymnasiestudier. Här får ungdomar en unik möjlighet att jobba med sin individuella utveckling och förberedelser för framtida spel på elitnivå Detta i kombination med gymnasiestudier.

Två steg i ansökan

Antagningen till NIU och RIG sker genom två ansökningssteg. Den första är en idrottslig ansökan och den andra är en skolmässig ansökan. Båda regleras av gymnasieförordningen och det är först när eleven är antagen både idrottsligt och skolmässigt som eleven är slutgiltigt antagen på NIU eller RIG. 

En elev som blivit antagen till riksidrottsgymnasium (RIG) eller nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) ska ha genomgått bedömning inom följande områden:   

  • Idrottspecifika kunskaper och färdigheter (bl.a. tekniska, taktiska och fysiska indikationer så som kondition)

  • Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar (bl.a. vilja och motivation)  

  • Sociala färdigheter och förutsättningar (bl.a. fungera i grupp och socialt stöd)  

  • Organisatoriska färdigheter och förutsättningar (bl.a. att kunna planera sin vardag)  

  • Studieambition (att ha förutsättningar och en seriös attityd till studiearbete)  

Utifrån ovan områden görs en analys av elevens kapacitet och en samlad bedömning sker av den framtida utvecklingspotentialen.

Bedömd utvecklingspotential är viktigare än tidigare innebandyprestationer. De elever som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska erbjudas plats. 

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt är betyg och fysiologiska förutsättningar så som kondition viktiga. Att klara av skolan är en förutsättning för att kunna lägga tid på sin valda idrott. Även en grundläggande kondition är viktig för att kunna klara av den ökade träningsmängden och att snabbt kunna återhämta sig mellan passen. Det innebär att NIU/RIG efterfrågar betyg och konditionsvärde vid ansökan och under antagningsdagarna på respektive skola kan konditionstest samt andra fysiologiska tester förekomma.  

Ha koll på vilket program du vill söka

För att bli slutgiltigt antagen på NIU eller RIG, behöver du även ansöka via det allmänna gymnasievalet och bli antagen till ett gymnasieprogram på den skolan du har sökt.  Det är därför viktigt att du har koll på att det gymnasieprogram du vill läsa finns på den NIU- eller RIG-skola som du har sökt samt att du har möjlighet att komma in där med dina betyg, då den antagningen baseras på betyg.  

Mer information om ansökan och antagningsprocessen kommer under hösten på Svensk Innebandys hemsida.  

RIG-uttagningsdagarna i Uppsala

Det är numera RIG-uttagningsdagarna i Uppsala som är basen för RIG:s scouting. Det betyder att bästa sättet att visa upp dig är att anmäla dig dit i tid, mer info om när anmälan öppnar kommer efter sommaren.  

Under höstlovet, v.44, kommer uttagningar att arrangeras i IFU Arena i Uppsala för spelare som vill söka RIG. Två dagar var för tjejer respektive killar.  

Dessa dagar är steg 1 i antagningsprocessen och efter uttagningsdagarna i steg 1 kan du komma att erbjudas plats till RIG-uttagningen i Umeå, som är steg 2 i antagningsprocessen.   

Under RIG-uttagningarna i Uppsala ligger mycket fokus på idrottsspecifika färdigheter, alltså innebandykunskaper. Utöver detta vill RIG säkerhetsställa elevens förmåga inom området studieambition och idrottsfysiologiska förutsättningar genom inlämnande av betyg samt ett validerat konditionstest. Övriga bedömningar görs under antagningsdagarna i Umeå, steg 2.  

Nytt för i år är därför att du vid ansökan i ansökningsportalen till steg 1 ska skicka in dina betyg med ett hopräknat meritvärde och ett konditionstest som är underskrivet av en idrottslärare eller tränare med bifogat telefonnummer. Godkända konditionstest är:  

  • Beep-test  

  • Coopertest (3000m på tid)  

  • Yoyo-test 

Att skicka in sina betyg och ett validerat konditionstest är en förutsättning för att kunna bli kallad till uttagningsdagarna, Steg 1, i Uppsala.  

Var ute i god tid

Då platserna är begränsade kommer RIG-instruktörerna tillsammans med betyg och konditionsvärde att göra en samlad bedömning om vilka som blir kallade till Uppsala.

Efter sista ansökningsdag kommer RIG-instruktörerna att gå igenom ansökningarna. Blir du kallad till uttagningsdagarna i Uppsala, Steg 1, kommer du att få en kallelse i ansökningsportalen. 

Publicerad av Martin Almroth

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS