Hjälp oss förbättra innebandyns klimat – gör enkäten om sexuella trakasserier

Publicerad
Hjälp oss förbättra innebandyns klimat – gör enkäten om sexuella trakasserier

Svensk Innebandys mål är att innebandysverige ska bestå av 50 procent kvinnor 2030. Men för att nå dit måste vi veta vilket klimat som finns i våra hallar och arenor och vilka fallgropar som finns. Därför behöver vi din hjälp – oavsett om du blivit utsatt eller inte. Besvara vår enkät om diskriminering, sexuella trakasserier och ojämställdhet inom innebandyn och hjälp oss med vårt arbete.

Ta två-fyra minuter och besvara enkäten här.

Det övergripande målet för Svensk Innebandys jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande. Vi tror att en väg dit är att få bort diskriminering, sexuella trakasserier och strukturella ojämställdheter. 

Men för att veta vad som är fel i våra hallar behöver vi få veta vad som upplevts och hur det förekommer. Därför hoppas vi nu på din hjälp genom den här enkäten.  

Ta och besvara enkäten* här.

*Enkäten kommer ta cirka 2-4 minuter att besvara. Svaren som samlas in är helt anonyma och kommer inte gå att spåra till en enskild individ.
Svaren kan däremot komma att användas i kommande jämställdhetsarbete från Svensk Innebandy.

Publicerad av Administrator

Samarbetspartners
Dela
Facebook
Länk kopierad!

Relaterat

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS