Med en aktiv domare menas att respektive domare ska döma minst 25 matcher per säsong och att domaren sköter sina åtaganden gentemot Stockholms Innebandyförbund.

Förening som inte har aktiv/aktiva domare åläggs att betala en administrativ avgift om 3.000kr/domare vilken faktureras i slutet av säsongen.

Föreningarna ska hålla med en aktiv domare per vart femte lag som deltar i seriespel i blå medel och uppåt. Observera att dessa regler inte gäller nya föreningar det första tävlingsåret. 

Syftet med detta är ett incitament för föreningarna att skicka sina juniorer/ungdomar på domarkurs och hjälper således förbundet med domarrekryteringen. Utan domare blir det inga matcher och vi ser det som ett gemensamt ansvar för alla i distriktet att hjälpas åt med att se till att vi har tillräckligt med domare för att kunna bedriva verksamheten.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS