Styrelsen för Stockholms Innebandy Förbund - StIBF - väljs av årsmötet. Uppdraget är att genomföra och verkställa den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen mellan årsmötena, och att inom ramen för stadgarna vara distriktets högsta beslutande organ.

I det dagliga arbetet innebär detta att ansvara för, och säkerställa att, driften i distriktet fungerar, d v s att vi har ett fungerande kansli.

Dessutom skall styrelsen stå för distiktets långsiktiga utveckling. Vi försöker se föreningarnas behov i ett längre perspektiv, bevaka vad som händer från myndigheterna som kan påverka vår verksamhet, men framförallt agera för att bredda vår verksamhet på alla plan.

Styrelsens sammansättning

Camilla Sevä

Vice Ordförande

Johanna Emtell

Kassör

Carl Schwieler

Sekreterare

Christian Neemé

Ledamot

Mats Tilly

Ledamot

Maria Sognefors

Ledamot

IMG 8959

Presentation av styrelsen

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS