Stockholms Innebandyförbunds Domarkommitté arbetar med att utveckla våra samt säkerställa kvalitén på våra domare och även skapa en så bra miljö som möjligt för våra domare.

Arbetsmässigt genomför Domarkommittén tolv stycken schemalagda möten per säsong där vi avhandlar återkommande frågor såsom nominering till förbundsnivå, klassificering inom distriktet, utbildning och nulägesrapporter inom respektive områden. På dessa möten avhandlas även utvecklingsfrågor inför kommande säsong samt eventuella frågor och problem som dyker upp under säsongen.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS